Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Våre naboer i Norden er våre viktigste samarbeidspartnere. Vi har store regioner og er spredt befolket. Det vi holder på med her er kunnskapsutvikling og dele erfaringer med fylkeskommunene vi grenser til og deler kulturhistorien med.

Vi deler ikke bare grenser og kulturhistorie. Globalt ser vi en økende etterspørsel av forskjellige mineraler og metaller til bruk i smarttelefoner, elbiler og annen ny teknologi som er nødvendig for det grønne skifte. Nordkalotten er et av Europas rikeste områder når det gjelder forekomster av viktige mineraler, derfor har Nordkalottrådet tatt initiativ til en mineralstrategi for nettopp Nordkalotten. Det finnes svært få, liknende, samarbeid om dette i verden. Vi er nå i gang med en studie som skal vurdere hvilke lover og regler om som gjelder i de tre landene, for eksempel når det gjelder skatter og avgifter. Urfolks rettigheter vil også bli belyst i denne studien.

Finske Lappland, svenske Norrbotten og Nordland og Troms og Finnmark har vektlagt og samarbeidet om å bygge ned grensehindre i mer enn femti år. Dette skjer gjennom Nordkalottrådet, som i stor grad finansieres av Nordisk ministerråd.

Vi bygger ned fysiske og mentale grensehindre. Vi jobber for harmonisert regelverk innenfor næringsutvikling, sysselsetting og utdanning. Regelverket må gjøres enklere for at det skal oppleves enkelt å krysse grensene gjennom jobb og utdanning. På denne måten legger vi til rette for et grenseløst arbeidsmarked og utnytte potensialet i et felles arbeidsmarked og etterspørsel etter arbeidskraft.

En viktig del av det samarbeidet på Nordkalotten er grensetjenesten som har ti-årsjubileum denne uka. Det er ikke en hvem som helst tiåring det er snakk om, grensetjenesten gir informasjon om pensjon, veiledning om NAV-regler, skatt og moms for arbeidstakere som pendler mellom landene. Gjennom dette arbeidet har vi blant annet fått til en ordning med identifiseringsnummer i Norden, slik at personer kan identifiseres der det er behov for det. Eksempler kan være ved kjøp av feriested, eller tegning av ulike telefon- eller strømabonnement.

Bevilgningene til Nordkalottrådet er redusert de siste 10-15 årene og jeg forventer at Norge, under sitt kommende formannskap i Nordisk ministerråd, vil gjøre noe med det! Satsinga på Nordområdene handler også om å fremme norske interesser i det grenseoverskridende samarbeidet på Nordkalotten.

Jeg merker meg at grønn omstilling er høyt på agendaen for det påtroppende norske formannskapet og i arbeidet om en framtidig mineralstrategi vil klima- og miljø, bruk av landområder, samt sosial aksept for mineralutvinning tas i betraktning.

Bjørn Inge Mo (Ap)

Fylkesrådsleder