Det tikker inn nokså friske tall på antall smittede her til lands, også lokalt og regionalt. Med slike tall i innledende fase av pandemien, hadde det vært liv og røre på teststasjoner og tiltaksfronten.

Det siste døgnet var det eksempelvis 79 personer som fikk påvist covid-19 i Tromsø kommune, der smitteveien er tildels ukjent. Samtidig var det kun fem innleggelser med smitten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, derav fire i Tromsø. Det er med andre ord ikke alltid samsvar mellom tiltak og premisser, hvis det er kapasiteten på sykehus som er retningsgivende.

Vi tror alle er enige om at en person med livstruende sykdom er en for mye – og det blir nært når vi opplever dødsfall, selv om det aldri så mye skyldes komplekse, bakenforliggende årsaker.

Alvoret tilsier at man stiller seg lojalt til vedtakene, men vi er ikke tilhengere av at politikerne skal gå i takt sent og tidlig. Demokratiet må vi hegne om. Det er en grunn til at fagmiljøet kommer med råd og at politikerne tar ansvaret og beslutninger – og da må det være helt greit at det finnes dem som tar et oppgjør med en nasjonal skjenkelov som rammer helt blindt, uavhengig av den lokale tilstanden.

En differensiering av tiltak er både logisk og klokt, så er vi alle enige om at en vin til maten ikke er liv om å gjøre. Vi må også vekte inn at usikre faktorer påvirker de som har ansvaret og definisjonsmakt, for eksempel når nye varianter med stort smittepotensial tar løs.

Det er den åpenbare forklaringen på at kartet ikke stemmer med terrenget på grasrota, slik mange opplever det på videregående skoler.

Det sier også en hel del om hvor bratt læringskurven har vært og hvor mye etterpåklokskap som gjennomsyrer debatter og ytringer. FHI og Helsedirektoratet har løpt en maraton de siste to årene, samtidig som de heseblesende har måttet ta inn over seg forskning og nye erfaringer fra hele kloden.

Når det hele skal evalueres tror vi det er mange skråsikre påstander som dempes. Vi synes det helt vilt at fagpersoner blir utsatt for trusler og ukvemsord i en situasjon under utvikling, der mange av rådene er gitt med stor grad av forbehold.

Vaksine har vist seg å være en nøkkel for suksessfull håndtering. De faglige rådene er entydige, men det betyr ikke at man oppretter en gapestokk for de som velger annerledes. Det kan skyldes sykdom, allergier eller dårlige erfaringer i forbindelse med tidligere vaksiner.

Noen er genuint redd og noen mener at koronapass er i strid med menneskerettigheter og gjeldende juss. Vi tror vi står oss best ved å styre unna tvang eller mobbing av noe slag i den forbindelse.