Det er smått absurd når tradisjonsrike aviser som Nordlys, Finnmark Dagblad og Finnmarken blir utsatt for dataangrep og må droppe papirutgaven. Det er skremmende for alle som er opptatt av fri presse og angrepet representerer en trussel mot demokratiet.

Denne gangen var det mediekonsernet Amedia som ble rammet, neste gang kan det være andre som får problemer, for eksempel i mediebransjen. Et forvarsel kom da lille Helgeland Blad ble angrepet, uten at politiet i etterkant kunne spore opp synderen. I virkeligheten er det slik at vi alle må være forberedt på kontinuerlige forsøk.

Choice-hotellene fikk nylig problemer, det samme gjelder for Nortura, som fortsatt sliter med ettervirkningene. Det er et stort samfunnsproblem som må tas på største alvor, blant annet fordi vi alle er smertelig klare for at viktig teknolgisk infrastruktur er avgjørende for en hel rekke grunnleggende tjenester, som strømforsyning.

Bedriftene i alle bransjer må jobbe kontinuerlig for å unngå denne type angrep og påse at rutiner utarbeides og følges. Det er ikke uten grunn at personvern-forordninger gjennom GDPR ble et krav fra EU.

Hjertet av demokratiet ble rammet da selveste Stortinget ble utsatt for cyberangrep – og det hele fortoner seg som en digital epidemi som hjemsøker hele kloden. De fleste risikerer å bli smittet i større eller mindre grad, og det er langt fra enkelt å verne seg mot kriminelle krefter.

Det er heller ikke enkelt å verne seg mot krefter som ikke har de samme verdiene som oss, for eksempel knyttet til ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Derfor er det asymmetriske fiender og trusler som blir den store utfordringen. Forsvaret har i mange år sett denne virkeligheten og vi tror det vil kreve store ressurser å gardere seg mot angrepene.

Til syvende og sist kan det også handle om tilliten til bærebjelkene i samfunnsmaskineriet, det vil si institusjoner som er avhengig av troverdighet.

Eksempelvis bankvesenet som trenger tillit for å forvalte både store pengeverdier og grunnleggende trygghet.