Avgjørende kraftlinje for Øst-FinnmarkMenon Economics presenterte i forrige uke svært alarmerende tall for utviklingen i Finnmark og da i særdeleshet Nord-Varanger i Øst-Finnmark.

Den gamle Ap-høvdingen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er nå partner i byrået og medgir at prognosene er verre enn han hadde forutsett, tall han ikke nøler med å kalle sjokkerende overfor VG.

Folketallsutviklingen i kommuner som Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord er skremmende, det samme gjelder naturligvis fødselstallene som i en ideell verden gir næring til både folketall og optimisme.Trenden er ikke ny og folketallsutviklingen i de fleste finnmarkskommunene har over tid vært jevnlige varsko-meldinger fra SSB – og selv byer som Tromsø og Bodø har måttet tåle brems i utviklingen.

Vi mener dette først og fremst handler om globale og demografiske utviklingstrekk, som vi ser i hele verden og ikke minst på Nordkalotten. Det betyr ikke at politikernes gjøren og laden er uinteressant, men vi tror det ensidige fokuset på offentlige arbeidsplasser er skummel vei å gå.

Derfor har vi ment hele veien at kraftlinja må videreføres fra Skaidi til Varangerbotn uten opphold. Dette er avgjørende infrastruktur for Øst-Finnmark, slik at det kan skapes næringsaktivtet nå og i framtiden.

Vi er helt enige med regionrådet i øst som har klargjort hvor viktig dette vil være for å skape interessante og framtidsrettede arbeidsplasser, enten det er innenfor energi, industri, bergverk eller fiskeri.

Hydrogenfabrikken som planlegges i Berlevåg er en av flere innovative satsinger som bør møtes med støtte – og Menon-rapporten bør ledsages av en større idedugnad for nye prosjekter, der også Alta og resten av Finnmark bør bidra. Knoppskyting østover kan bli en næringspolitisk dyd av nødvendighet, for eksempel investeringer i gode og spennende initiativ. Håpet er at tøværet siger inn og at samhandlingen med Russland tar seg opp.

Sametinget har støttet kraftlinja, simpelthen fordi dette ble oppfattet som ekstremt viktig for alle som bor i nord. Kjøpslåing fikk konsekvenser for planlagte og lovende vindmølleprosjekter i Vest-Finnmark – men vi ser nå at Fosen-dommen blir oppfattet som en automatisk stoppordre også i øst. Det kan sparke bein under den nevnte fabrikken i Berlevåg.

Selvfølgelig må Varanger kraft og andre utbyggere forholde seg til lover og regler, og være skånsom i befatning med andre næringer og natur, men et veto mot infrastruktur og virksomhet kan være kroken på døra i et lengre perspektiv, slik Schjøtt-Pedersens worst case tilsier.

Uten energi vil investeringsbeslutninger utebli og handlingsrommet smales inn i øst. Det handler om bosetting og verdiskaping, men også tilstedeværelse som bør være av stor strategisk verdi for nasjonen.

Vi tror også stillstand vil være en verst tenkelig beskjed til unge mennesker som gjerne gjør sine valg basert på interessante jobber og den bolyst og vitalitet som er mulig å skape i lokalsamfunnene.