Den siste tiden har vi vært vitne til at lokale fiskere har sperret havner over hele Finnmark, de har til og med sperret inne kystruten Havila.

Årsaken til at de har gjort dette er kvotemeldingen som det var stor enighet om i Stortinget.

Fiskerne frykter for sin fremtid, og nå gjør de opprør.

INP ønsker at det skal være liv på kysten. Vi ønsker at det skal være liv laga for et ungt menneske å kjøpe seg en sjark, og starte for seg selv. For at dette skal være mulig må det være tilgang på kvoter. Dessverre har fiskeripolitikken vår utviklet seg slik at det kan fort bli svært kostbart for en ung person å kjøpe seg en båt med kvote. Det kan i noen tilfeller koste flere millioner. Når de som har kvote må ta juleferie før påske, så tyder det jo klart på at det er ikke nok fisk til alle de som per i dag har kvote. Kvotene er for små. I INP ønsker vi at sjarkfiskerne skal til gode sees med større kvoter enn de har i dag, og at dette skal tas fra tredjelandskvoten.

Norsk fisk skal hovedsakelig fiskes av norske fiskere, og tilvirkes av folk i norske kommuner.

Fisken skal ikke sendes frossen til Kina, for så å komme tilbake som fiskepinner med kvalitet som minner om tredjesortering. Dette er for å si det mildt; Total galskap. Havressurslovens formål er jo at det skal skapes sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, og da må også denne fisken leveres til kystsamfunnene for bearbeiding. I tillegg til at vi ønsker å gi sjarkfiskerne større kvoter, så mener vi at refordelingen må skje midt i året, ikke på slutten av året, og at den første refordelingen må skje allerede nå til sommeren.

Vi trenger en fiskeripolitikk som er bra for Finnmark, og det betyr at vi trenger en fiskeripolitikk som setter Finnmark, og ikke Brüssel først. Vi trenger en fiskeripolitikk som verdsetter sjarkfiskeren over fabrikktrålere, og som har opprettholdelsen av våre kystsamfunn som viktigste oppgave.

Fiskeripolitikk er distriktspolitikk. Distriktspolitikk er en viktig del av det sikkerhetspolitiske bildet i forhold til vår nabo i øst.

Bosetning i Finnmark er svært viktig. Dårlig fiskeripolitikk kan føre til mindre bosetning. At politikerne på stortinget er glade for at det er bred enighet om denne kvotemeldingen betyr ikke at det er en god kvotemelding. Selv om de har flertall betyr det ikke at de har rett. Det er ennå ikke for sent for våre stortingspolitikere å lytte til våre fiskere som frykter for sin fremtid og endre på dette, men dessverre tror vi de snakker for døve ører.

INP er for kysten, sjarken og et levende kystsamfunn med lys i husan.

Hvis du vil ha politikk som ikke setter bred enighet over fornuft, så håper vi at du vurderer et medlemskap i INP, slik at vi er mange som protesterer når Brüssel skal ha sitt.

Styret, Alta INP

v/ lokallagsleder Roar Wirkola Hanssen