Sp må lære å «plukke vælt» hvis de skal ha troverdighet

foto