En av påstandene som ble brukt i forkant av «folkeavstemningen» mai 2018 var følgende – i litt ulike varianter:

– Vi mister alt til Tromsø. Arbeidsplassene i Vadsø blir flyttet til Troms hvis Troms og Finnmark slås sammen.

Tilhengere av en sterkere region i nord til erstatning for to små og betydningsløse fylkeskommuner, forsøkte å tilbakevise påstanden som ren ubegrunnet skremselspropaganda. Men den påvirket mange i Finnmark. 30 300 av 59 600 finnmarkinger trodde det stemte, stemte nei og ble lurt.

For nå foreligger tallene fra både fylkeskommunen og SSB (Statistisk Sentralbyrå).

20192021Endring
Troms og Finnmark fylkeskommune samlet31173281+164
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, kontor Vadsø116115-1
Fylkeshuset Vadsø1401400

Vadsø har ikke tapt noe. De øvrige kommunene i Finnmark med fylkeskommunale arbeidsplasser er derimot redusert med totalt 45 årsverk. De var ansatt i de videregående skoler hvor en naturlig forklaring skyldes få/ingen søkere pga nedgang i antall elever.

Nå har fylkestingets flertall etter valget i høst bestemt seg for å splitte opp Troms og Finnmark. Dermed har de pålagt Finnmark å redusere sin økonomi tilsvarende. Den skal baseres på den dårlige tilstanden den var i 2019 etter økonomisk vanstyre med en gigantisk lånegjeld som resultat.

Det får dramatiske konsekvenser. Finnmark må alene ta 50 millioner i kutt de neste åra. Med varslet rentestigning, blir det nærmere 70 mill. kr. Siden samtlige 140 årsverk på fylkeshuset i Vadsø regnes som skjermete arbeidsplasser av politikerne i Vadsø og i fylkestingets flertall, må kuttene tas i videregående skole som utgjør 7 av 10 årsverk i fylkeskommunen.

Det betyr at en oppsplitting av Troms og Finnmark må bety kutt på rundt 80 årsverk på de 9 skolestedene i Finnmark!

Det betyr at f.eks Tana vgs, Vardø vgs og Pasvik Folkehøgskole (evt Lakselv vgs og Pasvik folkehøgskole) må legges ned. Alternativet er å fordele smerten på alle videregående skoler.

I tillegg til tap av viktig kompetanse i svært mange kommuner i Finnmark, får det en dramatisk følge for våre unge under 19 år i årene framover: De får ikke velge det tilbudet de ønsker. De mister muligheten til en god start på voksenlivet. Jeg tror de fleste skjønner hva deres familier kommer til å gjøre i en slik situasjon. Det blir travle tider for flyttebyråene de kommende år.

Det er meningsløst å bruke 35 mill. kr på å splitte Troms og Finnmark, når disse pengene kunne vært brukt til å gi ungdommen en bedre framtid!

En samlet og økonomisk sterkere Troms og Finnmark fylkeskommune kan håndtere dette langt bedre enn en økonomisk svakere Finnmark fylkeskommune hvor folketallet synker. Og det er ingen tvil hvilke av de to alternativer som igjen kan føre til folkevekst og optimisme også i Finnmark.

Du finner mer om dette her (ekstern lenke til innleggsforfatterens blogg, red. anm)

Børre St. Børresen

Tidligere fylkespolitiker, nå folkevalgt i Tana kommune