Forrige uke mottok jeg et brev fra Maureen Bjerkan Olsen, gjengitt her i Altaposten. Maureen skriver om hvordan Høyreregjeringen sitt forslag om å avkorte i fribeløpet til uføre er urettferdig.

Jeg er lei meg for den usikkerheten dette har skapt for uføre de siste ukene, og endelig kan vi gi dere beskjeden dere har ventet på. Vi sier nei til Høyreregjeringens forslag om avkorting i inntekt for uføre.

Det vil si at uføre vil kunne fortsette å ta bruke restarbeidsevnen de har, uten å avkortes fra første krone. Arbeiderpartiet har aldri foreslått dette selv, og nå fjerner vi altså forslaget fra Høyre. I valgkampen sa vi at nå må det være vanlige folks tur. Statsbudsjettet viser at vi nå leverer på dette. Vi styrker velferden på en rekke områder.

foto
Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap). Foto: Stortinget

Vi gjeninnfører barnetillegget til uføre, som Høyre- og Frp-regjeringen kuttet. Det vil gi etterlengtet penger til familier som har vært nedprioritert i lang tid. Videre fjerner vi kommunenes adgang til å avkorte sosialhjelpen for de som mottar barnetrygd.

Statsbudsjettet gir også feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Det var Høyre og Frp som i 2015 fjernet denne ordningen. Vår regjering vil gjeninnføre den på permanent basis.

Høyreregjeringen gjennomførte en rekke usosiale kutt på de åtte årene de styrte. Dessverre får vi ikke rettet opp all høyrepolitikk på ett budsjett. Men dette budsjettet viser en retning om et mer rettferdig Norge, hvor de med mest må bidra mer, mens vanlige folk får styrket velferd og lavere skatter.

Tuva Moflag

Stortingsrepresentant (Ap)