Senterpartiet i Finnmark har laget et evalueringsrapport etter stortingsvalget  som bruker det meste av kreftene på å refse tillitsvalgte i Alta.

I stedet for å rette skytset mot alle andre, burde kanskje fylkespartiet brukt litt mer tid på å se seg selv i speilet. Det var tross alt fylkeslaget som snekret teamet til valgkampen og syntes det var en strålende ide å skvise Alta Ap i nominasjonen.

Den neste dominobrikken var naturligvis at Senterpartiet ble straffet knallhardt i Alta for manglende representasjon, men i tillegg klarte de egenhendig å rote det til i håndteringen av helsepolitikken i Alta.

Når evalueringsrapporten peker på aksjonisme fra Altaposten og Radio Alta lever vi godt med det, for det dreier seg om sedvanlig kritisk journalistikk og debatter for å få rede på hva kommende regjeringsparti Sp egentlig mente i dette spørsmålet. Det var enklere sagt enn gjort, selv med radiointervju. Hvis man da ikke hevder seg feilsitert på radio. Det hele supplert av intervju med TV2 i riksmedia, for å understreke spagaten.

Nå skal det sies at stortingsvalget i realiteten endte med rekordoppslutning for Finnmark Sp, men den store ambisjonen om to stortingsmandater endte med knall og fall, blant annet etter et formidabelt svalestup i Alta.

Meningsmålinger på over 35 prosent i starten av valgkampen gjorde at partiet ble en smule euforisk, men de manglet i realiteteten 3.500 stemmer for innfri målsettingen.

Vi tror den evinnelige kverningen om reversering i stedet for visjoner for framtida, gjorde at partiet ble overmannet av materialtretthet. Vi synes også det er mer enn merkelig at Alta Sp blir den store stygge ulven for at de man måtte forholde seg til stortingsvedtak angående Nussir.

Analysen er videre at et passivt Alta Sp i boikottmodus ble utslagsgivende. Det kan tenkes, men Finnmark Sp ble advart på alle tenkelige måter mot å skvise  Alta i nominasjonen. Med unntak av ungdomskandidat på 6. plass, var lokalpartiet i Alta radert vekk.

Rapporten er primært et forsvarsskrift for at oppslutningen skrumpet inn fra historiske meningsmålinger til at Sp’s mandat smuldret. Befolkningen i Alta snudde ryggen til partiet i valget, og på torget var det tynt med entusiaster. Fra både Alta Sp, og Finnmark Sp. Det var også varslet grundig.

Det måtte ende med knall og fall i kampen om altastemmer, spesielt da Pasientfokus stilte liste. Det gikk hardt ut over de fleste, men spesielt Sp. Uklare svar i helsedebatten hjalp ikke nevneverdig på oppslutningen – og her tror vi Finnmark Sp kunne bidratt med en smule selvkritikk.

Nå når Finnmark Ap har kommet med viktige innrømmelser, burde kanskje Finnmark Sp bli pådriver for både fødeavdeling og flere akuttjenester ved Klinikk Alta? Nå har de sjansen til å være proaktiv, sammen med det andre regjeringspartiet.  Finnmark Sp må i det minste innse at innbyggerne i Alta har en verdi, som pasienter og velgere. Kanskje de også mener at Alta hører hjemme i reetableringen av gamle, eventuelt nye Finnmark?