Øst-Finnmarkrådet registrerer at det er foreslått en ekstrabevilgning gjennom  revidert nasjonalbudsjett for 2022 til Hammerfest Sykehus.

Det er selvsagt gledelig at Helse Nord får midler til å prioritere ferdiggjøring av Hammerfest sykehus med alle nødvendige fasiliteter som et moderne sykehus skal ha. Det skulle bare mangle.

Det er noe Øst-Finnmarkrådet har støttet i vår uttalelse fra 24. februar i år.

Men som vi også skriver i vår uttalelse fra tidligere i år, så synes vi det er sterkt beklagelig at Helse Nord ikke har prioritert midler til å  ferdiggjøre den permanente helikopterbasen ved Kirkenes sykehus og at den prioriteringen ser ut til å  bli skjøvet ut i tid.

  Fra protokollen fra Styremøte i Finnmarksykehuset 27 til 28 april i år, har styret satt opp  helikopterlandingsplassen i Kirkenes på prioriteringslisten:

I sak 35/2022  fremkommer at foretaket ber om 34 millioner utover de 20 millioner Helse Nord allerede har satt av.

Kostnadsrammen for helikopterlandingsplass, men også basefasiliteter for de ansatte, vil da ha en totalt ramme på 54 millioner. Planlagt utført i 2024 og 2025.

I tillegg ønsket styret at man gjorde en vurdering av samlokalisering av helikopterlandingsplass med basefasiliteter og bilambulanse i Kirkenes.

Vi ber om at regjeringen og partiene på Stortinget bevilger de nødvendige midler i revidert nasjonalbudsjett til å ferdiggjøre Kirkenes Sykehus, slik at det blir et fullverdig lokalsykehus for Øst-Finnmark på lik linje med andre akuttsykehus.

Med dagens bakteppe der det er økt spenning i nærområdene, vil ferdiggjøring av infrastrukturen rundt sykehuset være med å styrke den sivile beredskapen.

Dette er også et såkalt «gryteklart» prosjekt som kan gi kjærkommen sysselsetting for næringslivet i Øst-Finnmark i en vanskelig tid.

Øst-Finnmarkrådet