Hvorfor tyr styreleder Kristian Johnsen til usannheter? Jeg ser at Kristian Johnsen er blitt temmelig desperat i sin kamp for å dele Troms og Finnmark. I Altaposten 8. mai spiller han på folks følelser. Han forsøker å vekke egne partifeller til å huske hvem «fienden» er; de andre partiene, og spesielt de som utgjorde Solberg-regjeringen. Og han serverer denne kraftsalven i håp om at egne medlemmer nå våkner:

"Hvem kastet i 2017 store deler av landet inn i en hodeløs fusjonsprosess mellom etablerte fylkeskommuner uten forutgående konsekvensutredninger, høringer og demokratiske prosesser?"

Han sier her det Vadsø og Finnmark Ap påsto i 2018, og som ble grunnlaget for sinnet bak en hjemmesnekret «folkeavstemning» i mai -18.

Men KJs påstand er basert på «fake news». Eller løgn som er det eneste riktige uttrykket, fordi

1) I juni 2014 vedtok Stortinget enstemmig:» Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger.»

2) I 2015 startet alle fylkeskommunene med sine utredninger og nabosamtaler. Finnmark ville ikke delta før senvåren 2016(!!).

3) Kommunaldep. oppsummerte alle utredningene og la fram sitt forslag 5. april 2017. Nord-Norge fikk mulighet til å vente til våren 2018 med å mene noe om hvordan de ville dele inn Nord-Norge. Alle fylkesordførere takket nei til det!! De - inkl, fylkesordføreren i Finnmark (!) – ba om at inndelinga i Nord-Norge måtte avgjøres sammen med de øvrige fylkeskommuner i juni 2017. Stortinget etterkom ønsket.

4) Det var høringer hele veien i prosessen fra 2015. Hovedhøringen av regjeringens forslag vår 2017 ble gjennomført av fylkespolitikerne i Nordland og Troms, men Finnmark valgte å ikke uttale seg! Pkt 1- 4 er fakta som er etterprøvbart og dokumentert tidligere, bl.a. her.

Det er både pinlig og synd at Kristian Johnsen faller for fristelsen til løgn for å skremme velgerne i Alta. Når de stemmer «Troms», er det Finnmarks siste mulighet til å vekke regjering og storting. Først da vil de i Oslo skjønne at det nå er på tide å følge Inndelingslovens krav. Grenseendringer kan kun forsvares når fordelene er større enn ulempene. Hittil har ingen lagt fram dokumentasjon på at en deling av Troms og Finnmark vil gi noen fordeler for innbyggere og næringsliv i Finnmark. Tvertimot blir økonomien dårligere, noe som rammer bl.a. ungdommens muligheter til å utdanne seg for et yrke, arbeidsinntekt og det gode liv. Det er usolidarisk!

Børre St. Børresen