Samferdselsplanen: Alle lokalsamfunn med fast bosatte skal ha minst en ukentlig forbindelse

foto