– 63 prosent av kommunene i Finnmark har en utdatert arealplan