Vi er blant de fremste landene i verden når det kommer til likestilling mellom kjønnene. Vi har mye vi kan være stolte av, men når vi ser at unge jenter på havet eller i forsvaret utsettes for trakassering og i verste fall overgrep kan vi ikke være fornøyd.

8. mars og kvinnedagen er en dag for å feire alt vi har oppnådd i Norge, og det har vi god grunn til. Mulighetene til menn og kvinner blir stadig likere og vi entrer arenaer som bryter med tradisjonelle kjønnsroller. Dette kan vi og dette skal vi være stolte av. For dette er ikke en tilfeldighet, men et resultat av villet politikk og at vi som samfunn har endret holdninger.

8. mars er også en kampdag, det er en dag for å sette søkelyset på de områdene der vi fortsatt ha en vei å gå. Vi har i høst og på nyåret hørt forferdelig historier fra forsvaret. Unge soldater har fortalt sine historier om press, trakassering og overgrep. De forteller også om varslingene ikke har blitt tatt på alvor av ledelsen i forsvaret. Slik skal vi ikke ha det.

Det må komme endringer i forsvaret og jeg er glad for at Arbeiderpartiet viser vei. Vi mener at ingen i Forsvaret skal kunne forfremmes før en varslingssak er ferdigbehandlet. Vi mener også at du ikke skal kunne få en tjenesteuttalelse altså en form for sluttattest før en varslingssak er ferdig behandlet. Dette er to veldig viktige steg i riktig retning.

I fjor fikk vi også høre historier fra unge kvinner fra fiskeriene. Dette er tøffe unge mennesker som har valgt utradisjonelle yrker og brutt med normen om hva en fisker skal være. Det er tøft og vanskelig å høre disse historiene, men når det skjer er det utrolig viktig at vi får høre dem.

Løsningene på dette problemet vil kreve mange tiltak og det vil kreve en holdningsendring blant noen. Det er også viktig å presisere at de aller fleste fiskerne er skikkelige folk. Men også her legger Arbeiderpartiet seg i front. Regjeringene har delt ut over 2 millioner kroner til prosjekter som skal fremme likestilling på sjøen og organisasjonene i næringen har begynt å ta tak, men veien til mål er fortsatt lang.

8. mars er en kampdag og en dag vi kan feire over det vi har gjort. Vi har mye å være stolte av, men veien er fortsatt lang. Kampen for et mer likestilt samfunn er en kamp vi alle må kjempe hver eneste dag. Vi kan ikke løse alt med politikk, men vi må også endre holdninger.

Kristina Hansen, leder Finnmark Ap