Sykehus til Alta. Den viktigste saken. Det er DEN saken Pasientfokus jobber med

foto