Jeg er 76 ½ år, bodd og arbeidet i Narvik i 25, i Tromsø i 5. i Harstad 1 og i Alta 44 år. Jeg kjenner vår landsdel godt, fra Tjøtta til Grense Jakobselv.  Bodø by har de siste årene tonet ned samarbeid med Troms og Finnmark. De har skaffet seg sitt eget universitet de kaller «Nord Universitet». Klar tale nordover; Bodø har det nordligste universitetet. Dermed er de ikke med på utviklingen av Nordkalotten og Arktis. Det blir heller ikke Finnmark om vi stanser dagens praktiske og politiske samarbeidet mellom  Troms/Finnmark. Det er i Tromsø det skjer. Finnmark har lite med Bodø, og dermed Nordland fylke å gjøre, etter at «Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag» ble lagt ned i 2011.

Stem Troms

Alta har den 10. mai tidenes anledning til å forsterke vårt gode samarbeid med Troms fylke. Alta er mer og mer Nord-Troms fremtidige senter, Harstad samarbeider med Hammerfests forsyningsbase og det er i Tromsø den aller beste tverrvitenskapelige kompetansen sitter i vår landsdel. I mindre grad i Vadsø.

Runar Sjåstad

Jeg husker at Altas Bjørnar Bruer etter å ha smadret fylkeskommunens ledelse med både en Ting- og Lagmannsretts dom, mottok en personlig unnskyldning, bortgjømt nede i en bilgarasje fra Runar Sjåstad. Daværende fylkesordfører i Finnmark, Sjåstad som ved sin bruk av sin dobbeltstemme hindret at helsesituasjonen i Vestfylke skulle utredes. På sitt gjestebesøk i Alta ifbm. 1.mai i år som hovedtaler, nevnte han ikke Altas politiske anliggender med ett ord, iflg «Altaposten».

For noen år siden ble Finnmark landforsvar flyttet fra Alta til Porsanger. Ingen i Alta hadde noen innvendinger. I dag finnes det ikke en eneste førstegangstjenestegjørende soldat eller oberst i Alta. Hvor mange 100 arbeidsplasser ble flyttet ut fra Alta? Uinteressant. Alta bidrar gjerne med utvikling i våre nabokommuner.

Stem «Troms» den 10. mai. Bidra til videre utvikling og samarbeid i Nordkalotten og Finnmark. Vi blir ennå mer «Finnmarkinger» med å slippe til i Troms med vår lokale ekspertise, fortrinn og allsidige kompetanse. Alta kan samarbeid.

«Han stat»

Skeptikerne til fortsatt samarbeid her nord mener det er en risikosport Alta begir seg på med å mane til gjensidig samarbeid. Trusselen skal være «Han stat», som skal kunne frata Alta kommune statlige tilskudd, fri multeplukking og krabbefiske. Innføre et portforbud i vår egen kommune.

Det foretrukne alternativet for disse motstanderne er at Alta bør delta i sjampagneskålingen i Vadsø.

Av Steinar Hardersen, Alta