Mine utsagn i Altaposten i går var ment som en advarsel mot at vi nå er på full fart mot en sentralisering av skolene i Alta. Venstre ønsker ikke dette, og den tverrpolitiske enigheten i skolesaken er uten Venstre sin stemme.

Venstre deltar i skoleutvalget fordi vi vil ha frem alle fakta som er viktige for en opplyst og åpen debatt om skolestruktur, også for oss som ønsker å beholde nærskolene.

Sentralisering av skolene må betales av noen. For å få råd til en ny skolestruktur må det kuttes hardt i antall lærerstillinger i Alta. Ca. 35 lærere må gå for å betale nye skoler. Kommer rådmannens kutt i budsjettet til oppvekst og kultur på toppen av det hele, er vi oppe i et kutt på ca. 60 lærerstillinger. Dette er en betydelig andel (ca. 20 %) av antallet lærere i vi har i Alta idag, som er ca.300 lærere. Dette kan ikke Venstre være med på. Hva hjelper det med nye bygg, om vi raserer lærerstaben?

Når flertallet bestemmer seg for å endre på skolestruktur, så skal ikke dette gjøres i lukkede rom, uten innsyn og mulighet for påvirkning. For Venstre er åpenhet og medvirkning i saker son berører innbyggerne grunnleggende viktig. Vi forlot i protest et møte om skolestruktur i 2020 fordi posisjonen ikke gjorde møtet kjent for andre, og trakk i tvil om det skulle skrives referat fra møte. Derfor er det så viktig for Venstre å understreke betydningen av at elever, foreldre, skoler og innbyggere blir involvert i en åpen prosess om fremtidens skoler i Alta.

Vi tar på alvor at mange skolebygninger er både utslitt og trenger en kraftig oppgradering. Dette må selvsagt gjøres, og kommunen må lage en plan på når tid dette skal skje.

Så langt har ikke jeg registrert at det er noe unisont ønske fra foreldre og elever om sentralisering av skolene med en ny storskole.  Venstre har gått til valg på å beholde nærskolene i Alta, og det holder vi fast ved.

Trine Noodt

Gruppeleder

Alta Venstre