Vadsø-ordfører Wenche Pedersen hevder overfor iFinnmark at Finnmark Ap allerede har bestemt at de går for at reverseringen innebærer at nye Finnmark skal styres helt og holdent fra Vadsø.

Det er besynderlig, all den tid det omfangsrike og Ap-ledete Organisasjonsutvalget, som skal tilbakeføre ansvaret til Finnmark, har møte i dag.

Det tverrpolitiske utvalget diskuterer veien videre på Thon hotell i Alta og vi håper rettesnoren er hva som er best for Finnmark, ikke først og fremstår som en del av krisepakken man ser for seg for Nord-Varanger.

Ingen tviler på at en reversering vil komme Vadsø til gode og at Nord-Varanger har behov for spesiell omtanke, men det er viktig at organiseringen av fylkeskommunale oppgaver først og fremst handler om hva som er best for hele Finnmark. At alt skal være som før blir i beste fall en misforståelse. Fylkeskommunen skal yte tjenester for innbyggere og næringslivet, så må være et poeng at man rigger seg for akkurat denne oppgaven.

Vadsø-ordføreren kunne overfor iFinnmark klargjøre hvilken posisjon styret i Finnmark Ap har, før møtevirksomheten kom i gang. Alt skal tilbake til Vadsø, ifølge Pedersen. Det er helt og fullstendig avgjort, mente hun.

– Det var møte i Arbeiderpartiet i går og det er ingenting som levner noen tvil om det. Det har vært noen innspill på at man skal flytte oppgaver til Alta, men det ble i hvert fall slått fast i Ap-sammenheng at ikke vil skje, sa Pedersen til iFinnmark.

Blant usikkerhetsmomentene vil da være om de 20 samferdselsjobbene som ble lokalisert i Bukta for kort tid siden skal inndras. Vi tror ikke det er spesielt smart å utelukke at spesielle administrative kompetansejobber kan være i sentre som Alta, Hammerfest, Kirkenes, Lakselv eller Tana. Framfor alt kan det bli et tema hvis man også skal dele opp Statsforvalterens oppgaver i Troms og Finnmark.

I går ble det formelt vedtatt i Stortinget at Troms og Finnmark fylkeskommune skal oppløses, i tråd med de politiske føringene både stortingsvalget og posisjonen har gitt. Her tror vi alle er innstilt på følge opp dette.

Fra 2024 skal strukturen etter planen være tilbakeført, etter noen år i brakkvannet. For både politikere og ansatte må det ha vært en frustrerende situasjon med stor usikkerhet og tvetydige signaler.

Vi tror spesielt utviklingsarbeidet har blitt skadelidende av at man har blitt sittende på vent, så regner vi med at politikerne har ulik tilnærming til hva som har gått galt. At reformen har spilt fallitt tror vi alle er enige om, selv om antallet fylkeskommuner er redusert til 15.

I dag går altså organisasjonsutvalget i Finnmark i gang med sitt arbeid, ledet av Kristin Rajala (Ap). I tillegg skal et eget utvalg for Troms se på løsninger i Troms fylke, i tillegg til at fellesoppgaver krever et eget utvalg.

Vi håper ingen stiller med bundet mandat, men rent faktisk ser på hva som gagner nye Finnmark.