Etter nesten to år med pandemi, har vi erfart hvor viktig alle yrkesgrupper er for vårt samfunn. Det var flere som gav applaus for alle som jobbet innen helse og omsorg, utdanning og oppvekst, samferdsel og teknikk og kontor og administrasjon under pandemien og to år etter har applausen stilnet.

Kampen mot pandemien ble en langvarig maraton med flere innlagte pasienter, spillereglene som endret seg konstant og ingen visste hvor sluttstreken befant seg. Underveis i pandemien har mange svakheter i helsevesenet og offentlige tjenester blitt avslørt. Disse skylder vi blant annet fagarbeidere i helsetjenestene å ta tak i.

Før vårens lønnsoppgjør har flere organisasjoner krevd et skikkelig lønnsløft for alle som jobber innen helse og omsorg, utdanning og oppvekst, samferdsel og teknikk og kontor og administrasjon. Det støtter SV dem helhjertet i. Det skulle bare mangle at de som bærer velferden på sine slitne skuldre, får anstendig lønn og arbeidsforhold. Økt lønn er verdt så mye mer enn applaus.

Økt lønn er likevel ikke nok. Vi trenger mange flere ansatte i helsetjenestene fremover for at tjenestene skal bli så gode som vi ønsker. Men for at unge skal utdanne seg til og bli værende i offentlig sektor, må det også være gode arbeidsvilkår. Dette er en større oppgave som det haster å ta fatt på i både stat og kommuner.

Troms og Finnmark SV vil at 2022 skal bli startskuddet for et løft for arbeidet med å sikre gode lønns- og arbeidsforhold for alle som jobber i velferden. Det er nok applaus.

Troms og Finnmark SV vil at:

  • Arbeiderklassen må sikres et skikkelig lønnsløft i årets lønnsoppgjør.

  • Grunnbemanningen må opp i både kommunale og statlige helsetjenester, barnehager og i alle offentlige tjenester.

  • Rett til heltid, hele stillinger og fast ansettelse må på plass.

Årsmøtet i Troms og Finnmark SV