Altamannen Ole Thomassen har dårlig balanse, MS og varige mèn etter bruddskader. Likevel nektes han parkering på plasser for forflytningshemmede, begrunnet med byråkratisk visvas.

Vi føler oss ille til mote etter å ha lest Altapostens artikkel om den uføretrygdede 49-åringen fra Alta. Oles situasjon tilsier at Alta kommune bør gjøre sitt ytterste for optimal tilrettelegging, slik at han som forflytningshemmet kan fungere mest mulig normalt. Her er det motsatte tilfelle. Her gjør trafikketaten alt for å stikke kjepper i hjulene på en av Altas innbyggere, noe vi finner ganske så opprørende.

I den grad trafikketaten ikke har forstått det: Alta kommune er en konstruksjon for Altas innbyggere. I stor grad finansiert av de samme innbyggerne. Det er årsaken til at Alta kommune etter planen skulle øke tilgjengeligheten og ytelsen i form av et servicetorg. Den gjensidige tilliten mellom folk og kommune må ivaretas med nennsom hånd.

Rettferdighetsprinsippet er selvfølgelig viktig. Alle skal behandles likt – og vi sier heller ikke at formaliteter eller regler skal overses. I dette tilfellet handler det imidlertid om å være fleksibel og skjønnsmessig i stand til å vurdere saken mindre firkantet.

Vi kan ikke med vår beste vilje skjønne hvorfor Alta kommune skal ha en oversikt over hvor forflytningshemmede skal parkere til enhver tid. For oss høres det ut som et meget uhensiktsmessig system, til ulempe for både byråkratiet og dem det gjelder. Vi kan heller ikke se at det er spesielt trangt om plassen på parkeringsplassene ment for dem som trenger det. Vårt råd er med andre ord: Gi Ole frikort!

Varm gave til rett tid

Kautokeino-samfunnet har gjennomlevd tøffe tider. En rekke tragiske saker og svært dårlige økonomiske rammebetingelser, har blitt etterfulgt av vinterens føljetong knyttet til seksuelle overgrep mot unge jenter. Det er opplaget at dette har vært en stor belastning for bygda. Derfor er det god timing når Sparebanken Nord-Norge tar turen til Kautokeino for å dele ut sjenerøse gaver til et meget oppegående og aktivt kulturliv. Det er viktigere enn noensinne at Kautokeino ivaretar sine mange trivselstiltak i en tøff tid, og denne pengegaven betyr derfor svært mye, som inspirasjon til å videreføre det flotte arbeidet med blant annet påskefestivalen.