Alta Arbeiderparti skjønner at følelsene er mange og sterke i Alta Sp rundt folkeavstemmingen om fylkestilhørighet. Men, vi er overrasket over at det er så sterke reaksjoner i ett annet politisk parti, over at Alta Arbeiderparti gjør vanlig politisk arbeid i egen partiorganisasjon. Medlemmene i Alta Ap behandler viktige politiske saker – det har vi alltid gjort, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.

Å unnlate å gi partidemokratiet mulighet til å ta stilling i en viktig og omstridt sak, hadde rett og slett ikke blitt akseptert i lokalpartiet.

Saken var også klar til behandling – utredninger og folkemøter har klargjort at saken er så godt belyst som mulig. Kommunestyret ber innbyggerne om å gå til valg på dette grunnlaget. Alta Arbeiderparti har behandlet saken på dette grunnlaget. Som et ansvarlig styringsparti skal vi være åpne om hvordan vi vurderer saken, slik at innbyggerne også får den informasjonen med seg.

Vi har registrert at mange av de andre politiske partiene gjennom sine ledere har gitt klare anbefalinger til innbyggerne om hva de bør stemme i folkeavstemmingen. Hvorfor det skulle være mer dramatisk at Alta Arbeiderparti, etter grundig behandling av saken, informerer om vår konklusjon, er litt vanskelig å forstå.

Alta Sp har lagt en annen strategi for hvordan de vil behandle saken i sitt parti – det vil skje etter at resultatet av folkeavstemmingen er klar. Vi respekterer Alta Sp sin vurdering av hvordan saken skal behandles i deres parti. Det har ikke Alta Arbeiderparti noe med.

Vi ønsker både politiske partier og innbyggere lykke til med valget.

Alta Arbeiderparti