Finansminister Vedum var i Vadsø på vegne av Støre-regjeringen for å informere om skilsmissen mellom Finnmark og Troms. Brevet fra regjeringen er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune og med beskjed om å sette i gang fradelingen av de to fylkene.

Finnmarkingene har ved en folkeavstemming og to valg sagt klart ifra om at stortingsvedtaket, som tvang sammen Finnmark og Troms fylker, må gjøres om. Nå møtte de opp fylkestingssalen. Den ble fylt til randen.  De kom for å høre gladmeldingen fra Vedum, som for anledningen hadde med seg en hilsen fra statsministeren direkte inn i møtet. Velgernes vilje er endelig blitt hørt. Stortingsvedtaket blir omgjort. Det måtte feires.

I NRK lagde de direktesendt TV fra møtet med Vedum. Dagsnytt18 i Oslo var nysgjerrig på hvilke spørsmål var det folk var kommet for å få svar på.  NRK journalist Knut Sverre Horn fikk oppgaven med å rapportere fra møtet. Han bommet med sitt budskap. Han fortalte det norske folk at det var fire ting de fremmøtte i hovedsak lurte på da de kom for å høre på finansministeren.

Det ene var om geografi, penger og tidshorisont. Det andre var om når kan man skille Troms og Finnmark. Hvis det er en sånn dysfunksjonell union, som noen vil ha det til, da haster det. Da kan man splitte fylkene så fort som mulig.

For det tredje, skal Vadsø forbli fylkeshovedstad eller skal noen funksjoner flyttes til Alta? Apropos Alta, skal de få lov å forbli i Troms og skal de få lov å bestemme selv. Det er krefter som jobber for at Alta skal forbli i Troms.

Det siste var at Finnmark hadde før sammenslåingen dobbelt så mye gjeld, som det Troms hadde før sammenslåingen. Hadde Vedum noe å komme med der?

Det ble ikke slik NRK meldte. Det var ingen av de fremmøtte som var opptatt av NRKs fire spørsmål.

I TV-innslaget fikk vi nok en gang høre fra Jo Inge Hesjevik. Høyrepolitikeren benytter alle anledninger han kan få av media til å argumentere for at landet ikke behøver folkevalgte fylkesting, så det må fjernes. Det er et prinsipielt høyrestandpunkt og det er ideologisk forankret.

Høyre går som regel løs på Finnmark fylkeskommune med svært nedlatende karakteristikker. Det har vært og er et bevisst valg av strategi. Det kommer Høyre til å fortsette med. Velgernes vilje har Høyre liten respekt for. Det har ført til at partiet knapt nok har velgeroppslutning i Finnmark. Partiet fortsetter likevel å fremstille kompetansen i fylket som elendig, selv om at de burde vite at det de maler med bred pensel er langt unna virkeligheten.

Det samme gjør også varaordføreren i Alta kommune, Jan Martin Rishaug. Han er nærmest konspiratorisk når han hevder at alle i Finnmark er mot Alta. Rishaug er fullstendig ute av stand til å verifisere det han påstår om resten av Finnmark. Det er simpelthen fordi at heller ikke det er i samsvar med virkeligheten.

Rishaug er folkevalgt på Senterpartiets liste i kommunestyret og i fylkestinget. Sp har programfestet reversering av tvangsvedtaket ved begge valgene. Det er på denne programposten Rishaug har fått velgernes gunst. Nå bryter han tilliten, først til eget parti og dernest til sine velgere. I andre partier vil han blitt strøket av partiets medlemsliste.

Dette har Jarle Mjøen i Altaposten ikke evnet å stille et eneste kritisk spørsmål ved. Han klarer heller ikke, i likhet med Rishaug, å formidle den nye finansministerens positive tiltak, som vil styrke hele Finnmark. Mjøen preges fortsatt av å være i kampanjemodus sammen NRK Finnmark og Høyre.

Finnmarkingene har mer enn en gang fått presentert NRK og Høyres bekymringer. Det er sant å si ingen hensikt lenger, verken for Høyre eller NRK, å fortsette å plage lytterne med samme mantra. Det kommer ikke til å endre Støre-regjeringens beslutning.

Det er heller ingen vits å lage flere radio- eller tv-sendinger der man fortsetter kampanjen for Solberg regjeringens tvangsutøvelse. Finnmark og Troms blir nå to selvstendige fylker. Det ble feiret i møtet med den nye finansministeren.

Arne Pedersen

Styremedlem i ForFinnmark