Venstre er uenig med et enstemmig hovedutvalg for tekniske tjenester om at det skal etableres full parkeringsavgift for elbiler i Alta.

På grunn av sykdom og reise var beklageligvis Venstre ikke til stede på siste hovedutvalgsmøte. Gratis parkering er en av de gode virkemidler og insentiver for at folk skal bytte ut sin fossile bil med en elbil.

På overordnet nivå både nasjonalt og internasjonalt må vi redusere klimagassutslippene. Klimautfordringen er vår tids største utfordring som må løses.

Norge er et foretaksland når det gjelder å få en dreining over til elektrisk bilpark, men vi har fortsatt en lang vei å gå til vi har en fossilfri bilpark.  I Norge har virkemidlene vært momsfritak på elbil, gratis eller lavere bompengeavgifter og gratis eller lavere parkeringsavgifter.

I Finnmark har mangel på ladestasjoner vært en bremsekloss for å få en høyere andel elbiler. Dette er i ferd med å snu og hurtigladere er blitt og blir fler og med kortere avstand i hele Nord-Norge.

For oss Altaværinger er gratis parkering på offentlige parkeringsplasser en viktig faktor som teller med i regnestykket når en skal bytte ut bilen sin. På den annen side så kan jeg forstå at vi ikke kan oppta for mange kommunale parkeringsplasser på sentrum med gratis parkering bare fordi det er en elbil. Parkeringsavgift er innført for å drifte parkeringsplassene og at parkeringen skal rullere.

Vårt budskap er at vi må se i sammenheng innsatsen for en fossilfri bilpark, behovet for parkeringsplasser i sentrum, og inntekter til å drifte parkeringsplassene med parkeringsvakter.

En fornuftig løsning som kan forene disse behovene er å innføre halv pris på offentlige parkeringsplasser. Det er da fortsatt en fordel å bruke elbilen kontra bensinbilen, men det er kanskje billigere å ta bussen. Det blir noen færre som velger å ta bilen på jobb og vi får mindre behov for parkeringsareal.

Venstre vil foreslå i det kommende kommunebudsjett halv pris på parkering i Alta.

Tommy Hæggernæs Alta Venstre