I lys av de siste dagers debatt og mediefokus på saken der noen 8-, 9- og 10 åringer med tilhold i Alta IF har deltatt i Piteå Summer games, under en finsk futsal- klubb, anser Hovedstyret og Barneidrettsstyret i Alta IF det som nødvendig å komme med en uttalelse. Dette for å avklare klubbens syn på saken.

Alta IF stiller seg 100 prosent bak Norges idrettsforbunds og Norges fotballforbunds bestemmelser for barneidretten. Vårt syn er at barneidretten skal være for alle, gi like muligheter for deltakelse, mestring og idrettsglede. I Alta IF har vi valgt å organisere barneidretten i årshjul, der barna får presentert ulike aktiviteter til ulike årstider. Dette fordi vi tror på at bredest mulig aktivitet, gir størst idrettsglede til flest mulig. Vårt verdigrunnlag; Ambisiøs, leken og raus, er fundamentert i en tro på at idrettsglede skapes gjennom barneårene og kan vare livet ut.

I Alta IF er vi avhengige av engasjerte foreldre og andre som stiller opp som trenere, foreldrekontakter, oppmenn, styreverv og som dugnadsgjeng. De er vårt gull, og det er disse som daglig driver aktiviteten i klubben vår. Alle er der med samme utgangspunkt, de ønsker å skape et idrettslag der deres barn eller barnebarn, kan utvikle seg sammen med andre i et godt og trygt miljø. Klubbens verdigrunnlag er skapt av, og utvikles gjennom, at disse menneskene bruker av sin tid i alle klubbens ledd.

Vi anser det som svært uheldig at tillitsvalgte eller trenere i vår klubb, velger å ikke følge dette verdigrunnlaget, barneidrettsbestemmelsene eller reglene som er satt gjennom Norges idrettsforbund. Bestemmelsene i idretten er demokratisk vedtatt, sist gjennom Idrettstinget i 2019. Bestemmelsene er der fordi et samstemt idrettsnorge har kommet fram til at dette skaper gode treningsvilkår og trygge rammer for våre barn.

Vi ønsker samtidig at trenere og tillitsvalgte i vår klubb skal få lov å ytre sin mening og påvirke. Men påvirkning tar tid, og løsningen er slik vi ser det ikke å bryte bestemmelser, men å finne veien for å kunne påvirke. Når bestemmelser er vedtatt, forventer vi at enhver trener eller tillitsvalgt i vår klubb forholder seg til dette. Alta IF tar avstand fra brudd på bestemmelsene til Norges idrettsforbund.

Tor Erland Nilsen,

Styreleder hovedstyret i Alta IF

Eirik Kivijervi,

Barneidrettsansvarlig og hovedstyremedlem Alta IF

Anita Kivijervi,

Leder Barneidretten Alta IF

Jøran Arnesen,

Styreleder fotballgruppa Alta IF