Smerte er en viktig funksjon for å unngå skade. Studier tyder på at både insekter og snegler føler smerte. Ved skade trekker sneglene seg sammen og utskiller opioider, som har en smertelindrende effekt.

Mange mener at det er humant å kutte sneglene i to. Det forutsetter at kuttingen skjer rett bak følehornene, så nært hodet som mulig. Ammoniakk virker etsende og salt trenger gjennom det tynne skinnet og inn i de indre organene til sneglen. Begge metodene fører til en langsom og smertefull død.

Godkjente sneglemiddel dreper også de stedegne snegleartene som er nyttige for hagen. Snegler står for rundt 40 prosent av nedbrytingen av dødt plantemateriale. Fjernes sneglene fortrenger man samtidig sneglenes naturlige fiender. Mange arter lever av snegler og/eller snegleegg, blant annet biller, kråker, skjærer, pinnsvin og grevling. Ved å la en del av hagen være natureng og velge planter som sneglene ikke liker, kan man lettere holde dem unna blomsterbed og grønnsakshager.

Vi er med vår import årsak til at brunskogsneglen er blitt en del av norsk fauna. Selv om den er en fremmed art må man ikke glemme at alle dyr er verdt respekt. Smerte er forferdelig for alle og ingen fortjener lidelse. Det er viktig å velge de mest skånsomme metodene, og helst unngå å skape ubalanse i det økosystemet som hver hage bør være.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett