Repparfjorden er våknet til livet igjen. I disse dager samles sjarker fra forskjellige steder i Finnmark på fjorden. Det er håp om at fjorden utvikler seg til det den engang var. I glanstiden FØR kobbereventyret på 70-tallet var her fem fiskebruk i gamle Kvalsund kommune med flere 10-talls fiskere og fiskearbeidere.

Fiske og småbruk var livsgrunnlaget i Kvalsund. Etter dumping av tungmetaller og giftig gruveslam i fjorden var det slutt. Sjarkan og fiskebrukan forsvant. Med den positive utviklinga vi ser i dag, er det et tidsspørsmål før unge fiskere hjemmehørende i Repparfjord igjen vil satse på fiskeryrket som igjen vil åpne for fiskemottak. Med riktig forvaltning snakker vi om evigvarende arbeidsplasser.

43 år er gått etter giftdumping fra Folldal Værk. Vi så ei radikal forandring for 2 år siden, og i år er det store mengder av sild, 0+ og 1+ klekket våren -20 og -21, og kysttorsken og stor fin sei har inntatt matfatet. Det er registreringer i store deler av fjorden, og fiskerne jubler.

Det er et 20 talls fiske- og fritidsbåter som opplever et eventyrlig fiske de siste to ukene på fjorden de ikke har sett maken til. Vi som har levd noen år må helt tilbake til slutten av 60-tallet for å finne sammenligninger. Dette lyder godt for fremtiden for fjorden.

Ei ny dumping av tungmetaller og gruveslam vil sette en stopper for denne utviklinga vi ser idag. Forrige kobbereventyr som varte 6 år fikk store konsekvenser for gyteområdene i Repparfjorden. Fjorden som var en av de beste gytefjordene for kysttorsken var tilnærmet død i flere 10-år. Nussir har planer om ei ny giftdumping i fjorden som er 10 ganger så stor og vil vare opp mot 30 år.

Vi snakker da om ei spredning av de fineste partiklene, beregnet svevestøv på 20%, til langt utover fjordsystemet. Strømningskart utarbeidet av Havforskningsinstituttet viser at de minste partiklene vil nå Nordkapp innen 2 uker. De som er i barnehagene i dag vil kanskje oppleve en frisk fjord. Med den erfaringa vi så med laksestammen i Repparfjordelva etter giftdumping vil den ikke eksistere lenger.

Siste ordet er ikke sagt i Nussir-saken ennå. Sentrale politikere har ennå mulighet til å stoppe galskapen FØR den havner i rettssystemet.

Eilif Moan