En slik løsning gir kvalitet og trygghet i eldreomsorgen for de som vil og kan være hjemme lengst mulig – og vil også være et stort pluss for kommunens eldreomsorg.

Unge Simen Hågensen i Tverrelvdalen fikk før helga grønt lys for å bygge en generasjonsbolig i Mardalsveien, der bestefar og bestemor holder til. Vi er enige: Det er en fantastisk nyhet etter en tid med usikkerhet.

Det gjør at prosjektet beveger seg framover etter flere måneder med unødig stillstand og gjør det mulig å komme i gang på denne siden av vinteren. Vi tror også det er en fantastisk nyhet for Alta kommune, at det er mulig å løse en sak som virker fastlåst. At man bestreber seg på å finne løsninger i stedet for å stramme til knuten, uten snev av forståelse i folkedypet.

Varaordfører Jan Martin Rishaug har engasjert seg i saken og fått en omforent løsning. Vi tror det er viktig å løfte blikket, inngå dialog og se med friske øyne å papirene. Er saken umulig å fatte for innbyggerne, kan det tenkes at intensjoner i regler og lovverk egentlig gir rom for et ja.

Det er viktig å presisere at ingen forventer at kommunen skal dispensere seg fra lover og regler, eller begi seg ut på forskjellsbehandling – heller ikke når det gjelder de mest omstridte delene av areaplanen. Det inkluderer LNFR-områdene som gjerne krever ekstra tid og særskilte hensyn.

Så tror jeg også vi skal være obs på at de aller fleste sakene er kurante og løses på kurant vis av kommunen, men det er omstridte og prinsipielle saker som gjerne når avisspaltene. Samtidig tror vi det er viktig å lytte til ankepunktene som kommer inn fra både privatpersoner og næringsliv.

Ofte har vi inntrykk av at det er veiledningen og tydeligheten det skorter på, slik at sakene drøyer lengre enn nødvendig. Et tydelig ja og nei er hakket bedre enn tja, da vet man hva som trengs for å bevege seg framover.

Når det gjelder eldreomsorgen må Alta kommune være opptatt av å ikke legge alle eggene i samme kurv, det vil si omsorgssenteret. Når Furuly blir borte, ser vi at kommunen måtte reversere stengningen av Ekornsvingen.

Minst like viktig blir det å videreføre den optimistiske planen for hjemmetjenester og eldres ønske om å bo hjemme lengst mulig – og dernest applaudere initiativ til løsninger hos familiene selv.

Rolf Edmund LundAnsvarlig redaktør