Tidligere denne uken kom den gode nyheten om at den tyske kobbergiganten Aurubis har inngått kontrakt med Nussir i Kvalsund om kjøp av all produksjon av kobber i 10 år.

Nussir har alle tillatelsene i orden - de har en kjøper på plass og mangler nå bare kapital til å få i gang produksjon av kobber fra Kvalsund.

NHO Arktis og LO Troms Finnmark er svært glade for at Nussir og Øystein Rushfeldt har inngått denne kontrakten med den tyske kobberprodusenten. Den siste brikken med å hente inn kapital blir nå betraktelig enklere. Vi er et skritt nærmere med å få oppstart av kobberproduksjon i Finnmark.

Vi bor i en region der den største utfordringen er fraflytting. De eldre blir, mens de unge og arbeidsføre flytter ut av regionen. I tillegg har vi nå koronasituasjonen som preger en hel verden. Næringer ligger mer eller mindre nede for telling og ringvirkningene av dette er alvorlige. Vi tror det vil ta lang tid før man er sånn noenlunde tilbake til normalen.

Derfor er nyheten fra Nussir en enorm gavepakke som har stor betydning for Kvalsund, men også hele regionen. Når Nussir er i full drift vil de sysselsette rundt 200 ansatte. Dette er trygge, sikre helårige arbeidsplasser. NHO Arktis og LO Troms Finnmark håper ungdom og spesielt unge jenter merker seg dette. Med rett kompetanse har de mulighet for trygge, gode jobber i sin egen region. Dette vil igjen sikre skatteinntekter til kommunen og økt aktivitet i regionen.

Skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet er vi avhengig av mineraler, ikke minst kobber. Nussir vil utvinne kobber fra Kvalsund på en måte som verden ikke har sett før. De tar mål av seg til å bli verdens første 100% helelektriske gruve.

NHO Arktis og LO Troms Finnmark håper kontrakten med Aurubis AG utløser finansiering av gruveprosjektet i Kvalsund. Vi trenger arbeidsplasser hele året, vi trenger sterke lokalsamfunn og vekst.

Bjørn Johansen, regionleder LO Troms og Finnmark

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis