De store mediekonsernene har tatt for seg de siste årene med glupsk appetitt. Det forandrer landskapet i medieverden, også i lille Finnmark.

I dag ble det klart at lokalavisa Hammerfestingen ble oppkjøpt av konsernet Amedia og dermed havner under samme paraply som Finnmark Dagblad, Finnmarken, Finnmarksposten og den andre nyervervelsen Sør-Varanger avis.

Altaposten er en del av konsernet Polaris Media som bare denne uken foretok to oppkjøp i nord, blant annet fiskeriavisa Kyst og Fjord. Det gir viktig posisjonering, men for oss i Altaposten gir dette også nye og spennende muligheter på innholdssiden.

Fiskeridekningen har i stor grad blitt overlatt til fagaviser de siste årene og muligheten for Altaposten og Polaris Media er å styrke næringsjournalistikk på et viktig område for hele landsdelen.

Med base i Raveien i Kjøllefjord har Øystein Ingilæ & Co bygd opp imponerende kompetanse de siste 11 årene. Det gir fantastiske muligheter.

Den samme utviklingen skjer ellers i medieverden, spesielt på grunn av det digitale skiftet og nådeløs konkurranse med sosiale medier. Google og Facebook er blant gigantene som har spist av reklamemarkedet gjennom mange år.

Det har gjort at redaktørstyrte medier har måttet omstille seg lynraskt og svaret har vært å ta betalt for innhold. Brukerinntektene og fotballrettigheter har vært to av bærebjelkene for mange.

Det store spørsmålet er hva dette betyr for differensieringen av mediene lokalt og regionalt. Med samme eiere og behov for både stordrift og utveksling av innhold, kan det bli mer likhet enn konkurranse.

Det er her redaktørene og mediene må ha ryggrad til å bruke kreftene på å lage en lokalavis som betyr en forskjell for folk, primært gjennom god og kritisk journalistikk i en digital informasjonsflom.

Det kan skje i samarbeid med andre og med større muskler, men vi må betjene lokale brukere i tråd med samfunnsoppdraget. På stort alvor. Altaposten har valgt å satse på kvensk innhold i Ruijan Kaiku og eier samiske Avvir, blant annet sammen med Finnmark Dagblad. Vi tror vi i framtiden vil se at man leter etter løsninger som fungerer for mediehusene og brukerne.

Mediene i Norge har svært høy tillit hos brukerne, ikke minst lokale medier som er nært på problemstillingene på grasrota. Da må vi gi rom mange stemmer og være opptatt av å speile lokalsamfunnene slik de er, inkludert mangfoldet rundt oss. Det er viktigere enn noen gang, slik verden framstår i øyeblikket med en suppe av Fake News.