Er vi klar for 15 kroner literen ved bensinpumpene, og opptil 17 kroner lengst ute i distriktene?

Dette er prisnivået oljeanalytikerne skimter i sine krystallkuler, i løpet av sommeren. Og dermed er de tilbake på arenaen, «blokadegeneraler», andre lastebileiere og øvrige aktører fra aksjonene mot drivstoffavgiftene etter prishoppet for seks år siden.

For argumentene er fortsatt gangbare: Transportnæringen og andre bedrifter, småbarnsfamilier og folk i utkantområdene – og mange andre som er avhengig av bil – vil få en økonomisk smell når bensin- og dieselprisen fyker i været. Selv om årsaken, galopperende oljepris internasjonalt, isolert sett gagner AS Norge.

Å la staten ta inn noe mindre i avgift per liter, er et tiltak som bør vurderes. Mindre realistisk er derimot forslaget om å la den statlige andelen avta når den internasjonale oljeprisen øker. En avgiftsordning etter yo-yoprinsippet ville både bli tungrodd og ha dårlig treffsikkerhet utjevningspolitisk sett. Regjeringen er på sikrere grunn med sine signaler om å jevne ut prisforskjellen mellom byer og distrikter; dette kan gjerne innføres allerede under vårens budsjettrevisjon.

Det viktigste avgiftssignalet fra finansminister Kristin Halvorsen går imidlertid ut på å gjøre det rimeligere å anskaffe og kjøre biler med lavt bensinforbruk – og omvendt med tunge og drivstoffslukende doninger. Ikke bare vil dette gi åpenbare miljømessige tilleggsgevinster; det er også et tiltak for å drøye et produkt som det på lengre sikt kan bli for lite av. I en bredere, internasjonal sammenheng bør knapphet og prissjokk på bensin føre til økt fremdrift i utviklingen av alternativt drivstoff. Dette er faktisk mer perspektivrikt enn de tilbakevendende aksjonene for lavere bensin- og dieselpriser.

I fjor høst var det orkanen «Rita» som innvarslet en literpris på 15 kroner, nå er det blant annet den politiske spenningen rundt Irans atomprogram. Den sikreste spådommen går ut på at oljeprisen fortsatt vil svinge – på sin langsiktige ferd oppover. Men i den grad prishopp forårsaker mer avgrensede, akutte problemer bør de løses på mer målrettet vis enn ved strakstiltak i avgiftssystemet.

Vi formoder under alle omstendigheter at Sp besørger en utjevning som gjør det mulig å drive næringsvirksomhet i distriktene. Vi får samtidig minne om at det er finnes forsvinnende få alternativer til biltransport i Finnmark.