Regjeringen ved statsminister Støre har bebudet at det kan bli aktuelt med rasjonering av strøm til vinteren hvis vannmagasinene blir tømt. Hvordan denne rasjoneringen skal foregå, om det blir rasjoneringskort, som vi hadde under og etter krigen, vet vi ikke.

Da jeg gikk gjennom mine arkiver om strøm og mangel på dette viktige produktet som i 1954 kostet 0,3 øre å produsere fant jeg mye som kanskje ikke er så artig. Her er to avisutklipp fra avisen Altafjord som er verdt en studie. Kraftanlegget Kåven i Langfjord var satt i drift i 1952, men enda manglet det strøm til Østsiden av Altafjord:

«Strømrasjonering» Foranlediget ved stadige meldinger fra alle kanter av landet om til dels sterk strømrasjonering, ringte Altafjord forleden opp driftsingeniør Kummeneie med forespørsel om hvordan situasjonen arter seg for Alta kraftlag. Det viste seg at annonse om strømsituasjonen i mellomtiden var sendt oss, og vi viser til denne i dagens nr. (13. november 1954).

«En hadde håpet en skulle slippe rasjonering i vinter,» forteller hr. Kummeneie, «men forbruket den senere tid, særlig på kalde dager, har vært så alt for stort. Hvis abonnentene viser varsomhet, ikke minst ved å unngå bruk av varmeovner, slipper en den ulempe som rasjonering er både for Kraftlaget og abonnentene.» Så nå står det opp til oss selv, om rasjonering blir aktuelt eller ikke. Skriver Altafjord.

Den 4. desember 1954 gikk Alta kraftlag ut med denne advarselen:

«Da henstillingen i avisene ikke har virket nevneverdig må kraftlaget på ny innstendig be abonnentene spare mest mulig på bruk av strøm til oppvarming og på samtidig bruk av koke og varmeapparater. Hvis ikke toppbelastning og vannforbruket bringes betydelig ned må man være forberedt på utkoblinger straks og fra nyttår også strengere rasjonering i bruk av 3-øres strøm uten adgang til dispensasjon.»

Dette var hyggelig julehilsen til altaværingene. Vi må kanskje belage oss på mindre el-bil kjøring i Finnmark til vinteren.

Tor R. Boland

Lakselv