Det er vel kjent at næringslivet, som sysler med penger og verdiskaping, er avhengig av forutsigbarhet. Er det noen som trenger denne forutsigbarheten mer enn noen andre, er det de som sliter med å få endene til å møtes.

I stedet for å sikre trygghet i en utrygg tid, klarer våre folkevalgte å forène sin egen bristende tillit  med å holde folk på pinebenken, enten vi snakker om feriepenger i 2022 eller uføretrygdede som skal frarøves friinntekten.

Uføre Maureen Bjerkan Olsen fra Alta er en av de mange som lettere vantro reagerer på at ikke forslaget skytes ned ved første og beste anledning.

– Dette er et uhyggelig signal å gi uføre og andre i Norge, skriver hun, og tenker naturligvis på at dette incentivet for å skape seg selv levelig eller romsligere inntekt på toppen av trygda, ikke skal la seg gjøre i en nasjon med 12.000 milliarder på konto.

Vi synes det er forbilledlig at uføre ikke passiviseres av et rigid regelverk, men at man oppfordrer medmennesker til å bruke sin restevne. De fleste uføre har hatt en tøff reise mot sin nye virkelighet og risikoen er stor for at motivasjonen kan få seg en knekk.

At forslaget om om å kutte friinntekten for uføretrygdene i det hele tatt ble lansert i forslaget til statsbudsjett er trist, men i tilleggsproposisjonen burde Arbeiderpartiet og ha fulgt opp løftene med en resolutt beskjed.

Det samme gjelder gjeninnføringen av  feriepengetillegget på dagpenger, men det var altså rensket vekk i dette politiske ekstranummeret. Vi er naturligvis oppmerksom på at det er begrenset hva en ny regjering kan endre i et allerede framlagt budsjett, men dette er definitivt en anledning til å arrestere det avtroppende teamet. Forutsigbarheten burde vært en anledning til å gjøre dette raskt og smertefritt, i stedet for et populistisk og midlertidig kutt i el-avgiften for alle. Også de som vasser i penger.

Timingen for å sette disse sosiale rettighetene i spill er naturligvis helt forferdelig. I en situasjon der statsråd og stortingspresident forlater posisjonene etter regelbrudd og selvpåførte misforståelser, er det på grensen til skammelig at dette er ytelser de kan sette i spill. Folkevalgte på Stortinget har gode ordninger, paradoksalt nok krydret med dobbel ferielønn, ifølge Dagbladet.

På toppen av det hele har koronaen skapt problemer for mange, for eksempel de som har havnet på dagpenger og har vært gjennom tøffe permitteringer. I den grad det ble smått med ferie i år, skal det ifølge politikerne gjentas neste år.

Fredag morgen, på selveste Black Friday der det shoppes for tre milliarder her til lands, ser vi at både feriepenger og friinnteker for trygdede omsider løftet inn i forhandlingene med SV, selv om partiet i første runde ikke ville bruke forhandlingsmakten på dette.

Hvis det skal brukes makt, får de bruke den for å radere vekk usosiale spark mot de som sitter nederst ved bordet. Aller helst umiddelbart, for at medmennesker skal slippe unødige bekymring i ulvetider.