Salget av robotklippere er økende. Disse «monsterklipperne» vandrer nå rundt på egen hånd i mange hager, parker og på golfbaner. På sin ferd kan de valse over små dyr som ligger i gresset.

Følgene er forferdelige skader. Pinnsvin blir funnet med avkutta bein og skalperte hoder. Flere måkeunger er de siste dagene blitt funnet døde i et borettslag der robotklippere går døgnet rundt. En måkeunge som ble tatt hånd om hadde fått foten avkuttet og magen revet opp. Selv om det er flere måkeunger i gresset, fortsetter den automatiske klippingen døgnet rundt.

Det er forbudt å utsette dyr for fare for unødige lidelser. Bruk av robotklippere i områder der man vet at det er fugleunger i gresset er derfor lovstridig og bør anmeldes. Bruk av robotklippere om natten, med den fare det utgjør for pinnsvin, kan også i utgangspunktet være i konflikt med dyrevelferdsloven. En generell bestemmelse i dyrevelferdsloven er likevel ikke nok. Det trengs et forbud mot bruk av robotklippere om natten og strenge reguleringer for bruk om dagen. En striglet plen er ikke viktigere enn dyrs liv.

Hvorfor ønsker folk egentlig en striglet plen? Uten blomster forsvinner produksjonen av pollen og nektar, som er livsgrunnlaget for insektene. Naturen er på vikende front og det biologiske mangfoldet forsvinner. Insektdøden er en usynlig katastrofe som pågår rett foran øynene våre. Likevel fortsetter folk å holde naturen nede. Med enkle grep kan alle være med å bidra til mer biologisk mangfold.

Ei blomstereng trenger man bare å slå et par ganger i sesongen. Med blomstene kommer humlene, biene og sommerfuglene. Der trives også fuglene, pinnsvin kan rusle trygt om natta og fugleunger kan gjemme seg i gresset. I stedet maltrakteres mange av disse sårbare dyrene av maskiner med roterende kniver som påfører dem forferdelige lidelser.

Robotklippere er kanskje lettvinte for folk, men prisen for dyr og natur er for høy. Det bør i det minste komme et regelverk som regulerer bruk av robotklippere, slik at det ikke fremstår som at det er fritt frem. Det er det uansett ikke. Vi er alle forpliktet til å ta hensyn til livet rundt oss.

Jenny Rolness, Dyrenes Rett