I et oppslag i Altaposten inviterer Ronny Berg til etablering av en elgjegerforening og uttaler blant annet at man har savnet en forening som snakker elgjegernes sak.

Alta jeger- og fiskerforening (AJFF) ønsker initiativet velkommen; det er bra at elgjegere organiserer seg for å fremme våre interesser. Vi stiller imidlertid spørsmål ved påstanden om mangelen av en forening som snakker elgjegernes sak, ettersom AJFF i alle år har tatt et slikt ansvar. Vi vil derfor benytte denne anledningen til å informere om noen av våre aktiviteter rettet mot elgjakt og elgjegere.

Alta JFF som brukerforening deltar i det årlige og fireårlige bestandsplanarbeidet i regi av FEFO og Alta kommune. Siden 2021 har de fem øvrige foreningene; Alta skytterlag, Talvik JFF, Kåfjord JFF, Langfjordbotn JFF og Østre Altafjord JFF samlet seg om den andre brukerrepresentanten i plangruppa. Alta JFF deltar også i høringsrunder i saker som omhandler elgjakt.

AJFF jobber målrettet med rekruttering. På vårt aktivitetssenter på Kvenvikmoen utdanner vi årlig flere titalls jegerprøvekandidater, som en viktig del av nyrekrutteringen, også til elgjakt. I forlengelsen av dette har Alta JFF de senere årene gjennomført elgjaktopplæring med 10 deltakere, som er maksimalt antall. Omtrent halvparten av deltakerne er kvinner.

foto
Jan Erik Henriksen, leder av storviltutvalget i Alta jeger- og fiskerforening (AJFF) Foto: Altaposten (arkiv)

Vi arrangerer elgjakttrekning første helga i mai og i år kunne vi endelig løse opp etter koronaen og arrangere trekningen både fysisk og digitalt. Alta JFF har lisens og gjennomfører årlige storviltprøveskytinger og låner ut rifler og vår riflebane til elgjegere som ønsker å trene og skyte inn sine jaktrifler før jakta. Sammen med Talvik JFF arrangerer vi stevner i Nordisk jaktskyting, en konkurranseform rettet mot hjortviltjakt.

Vi har i år startet opp arbeidet med å oppgradere vår riflebane med optiske skiver og løpende elgbane. Dette vil gi jegere enda bedre muligheter til å forberede seg og bli enda bedre storviltjegere. Alta JFF gjennomfører godkjenning av ettersøksekvipasjer. Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet og under jakta skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting.

Vi har utdannet rifleskyteinstruktører og standplassledere for rifleskyting. Vi har gjennomført kurs for jaktledere, kurs i elglokking og luktkamuflasje, ladekurs for hjemmelading av riflepatroner o.l., og for 3 uker siden sto AJFF som lokalarrangør av et kurs i godkjenning av hjorteviltkjøtt.

For de som ønsker å vite mer om det Alta JFF gjør knyttet til elgjegernes interesser, anbefales det å ta en titt i storviltutvalgets årsmeldinger og aktivitetsplaner. Disse finner du ved å klikke deg inn på Alta JFFs hjemmeside, der blant annet årsmeldingene er lagt ut. Vi er Finnmarks største brukerforening når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv, med stor aktivitet, også rettet mot interesseområdene til elgjegere. Mesteparten av denne aktiviteten drives på dugnad og vi har alltid plass til enda flere ildsjeler.

Velkommen til Alta JFF!

Jan Erik Henriksen, leder storviltutvalget i Alta JFF

Linda Heitmann, leder i Alta JFF