Innføring av koronapass slik enkelte ordfører tar til ordet for, er innføring av diktatur og dermed frata borgerne sine demokratiske rettigheter. Det er forbausende at folket synes å være likeglad/likegyldig til innføring av koronapass.

Folket har tydeligvis glemt historien hvor man også den gang gradvis fjernet folks demokratiske rettigheter ut fra argumentet at det var nødvendig. Flertallet som ønsker koronapass innført har tydeligvis glemt hva slik likegyldighet førte med seg av en verdensomspennende katastrofe.

Innføring av koronapass er å gå over en absolutt grense. Når den blir brutt finnes det ingen slik grense mer, folket vil da til stadighet bli utfordret av makthaverne, som igjen vil argumentere for at det er i den godes tjeneste av man innfører ulike tiltak som gradvis fratar befolkningens demokratiske rettigheter. Når man da våkner opp fra tornerosesøvnen er det for sent.

Også Arbeidspartiet, som en gang var et statsbærende parti, har tydeligvis glemt historien når de har igangsatt arbeidet med en forskrift for å tillate innføring av koronapass. For den som ikke kan historien kan heller ikke bygge fremtiden. Man vil da alltid gjøre feil.

Odd Oskarsen

AP-medlem