I vedtaksmøtet 2.5.23 besluttet fylkesrådet å fjerne det nye tilbudet Naturbruk vg1 ved Vardø videregående skole og i stedet for gjøre det om til et LOSA-tilbud (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) med uklare betingelser. Tilbudet hadde to primærsøkere.

Kuttet gjør at skolen mister linjen før den har begynt, og med nedleggelsen av Restaurant- og matfag tidligere i år, betyr det at Fylkesrådets uttalte ønske og intensjon om å styrke skolens muligheter for et stabilt elevgrunnlag nå i stedet for har endt med et dobbelt-kutt.

Det er ikke så klokt å tro at en ny linje kan etableres med gode søkertall første gang tilbudet er søkbart, så derfor burde det ikke ha blitt kuttet på første forsøk. Så sent som i mars i år sa Fylkesråd Bjarne Rohde på Nordnytt, 7.3.23, at Naturbruk var tiltenkt en rolle for å styrke skolen.

Fylkesrådet skulle ha hørt på oss som pekte på at en kombinasjon av eksisterende linjer og den nye linjen Naturbruk ville være det som best sikret helheten i skolens fagtilbud, samt sikre elevgrunnlag og fremtidsmuligheter. Det er her vi må ha fokus videre fremover. Noen konkrete punkter som kan styrke skolen kan f.eks. være:

– Skolen beholder linjene de har i dag - Studiespesialisering, Sjømatlinjen, Informasjonsteknologi og medieproduksjon

– Skolen lager en kombinasjonsmodell med kystprofil for Sjømatlinjen, Restaurant- og matfag og Naturbruk. Hele linjen fra fangst til bord.

– Skolen fortsetter å samkjøre og integrere fag og undervisning for å drive både effektivt og kunne lage klassemiljø av en viss størrelse

– Videre fagutvikling innad og mellom yrkesfag og studiespesialisering med fokus på mulighetene innenfor turisme, friluftsliv og forskning

Nå er det rette tiden for å satse på utdanning og skole i Finnmark. Svaret på mulig utvikling av lokalsamfunnene, bosetting og sikkerhet er mer skole, ikke mindre. Fylkesrådet må ta sin del av ansvaret, og bruke mulighetene som finnes.

Asgeir Stanghelle, Tillitsvalgt Norsk Lektorlag

Lilli Onseid, Elevrådsleder Vardø videregående skole

Birger Knudsen, Gruppeleder og representant i bystyret Vardø kommune, Vardø Senterparti

Tor Emil Sivertsen, Kokk, Vardø Hotell og Varangerkokken

Ørjan Jensen, Ordfører Vardø kommune, Miljøpartiet de grønne

Hermod Larsen, Ordførerkandidat Vardø Høyre