Jeg gir meg – folkeavstemningen blir en parodi når Altapostens politiske redaktør får drive avisens tradisjonelle aksjonsjournalistikk, selv på valgdagen.

I nettavisen på søndag og i papiravisen i går skrev JM et innlegg der han anbefalte altaværingene å stemme Troms. Ikke for at han mente at man nødvendigvis ville til Troms, men for at man da kunne lykkes å få Regjering og Storting til å stanse reverseringen av Toms og Finnmark. Jeg reagerte sterkt på at en politisk redaktør i ei lokalavis i en kommune, hvor kommunestyret har vedtatt å avholde en folkeavstemming, kan gjøre det.

Jeg trodde journalister og aviser, i en slik situasjon, har ansvar å informere og bidra til klarhet omkring valgalternativene. Det JM gjør er det stikk motsatte. Alta kommunestyret har bedt befolkningen om et råd. Mjøen anbefaler at man stemmer ett av de to alternativene, fordi de da kanskje kan oppnå noe helt annet.

For oss som har lest Altaposten i de 14 månedene etter at ideen ble lansert, har ikke hatt problemer med å se at Mjøen har vært en edsvoren tilhenger av Troms. Kommentaren i helgen var derfor ingen nyhet. Etter at Mjøen gjorde det, forutsette jeg at han fram til valget ble frigjort fra sitt videre arbeid med valget.

Da jeg i dag som leder i Aksjon Alta i Finnmark hadde svart på spørsmål på nett og skrevet en siste artikkel til Altapostens nettavis, dro jeg kl. 0900 til en kafe for å oppfordre folk til å stemme. Ved ankomsten hadde de klar en utskrift av en artikkel som de hadde fått skrevet ut av Altapostens nettside.

Artikkelen var skrevet av Jarl Mjøen og publisert 9.5. kl. 1830 på nettavisen og var et intervju med en sentral initiativtaker bak Pasientfokus, Tormod Suhr, 78 år og den som i følge ingressen «vant fram og sikret Pasientfokus plass på Stortinget». Mens vi andre som sliter livet av oss med å skrive innlegg, å ha stand, å snakke med folk m.v. all våken tid i forbindelse med valget, presterer JM å lage en nyhetssak om at TS mener at altaværingene må stemme Troms fordi 1) Suhr mener at «kutt av sengeplasser ved Klinikk Alta og at (folk i Alta) ..tvinges til Hammerfest sykehus, 2) at Finnmark Ap har …blokkert for både utredning av sykehusstruktur…og mer helse til Alta. 3) at alle må forstå at når Alta Ap har stemt for Finnmark er «motivet ikke Altas beste, men Finnmark Arbeiderpartis beste».

Resten av intervjuet er en gjentakelse av argumentene i Mjøens egen artikkel om at altaværingene må stemme taktisk – stemme på Troms. Da jeg ble oppmerksom på intervjuet, tok jeg kontakt med avisens redaktør og fortalte hva jeg mente og at jeg på turen til avisen hørte på radioen at Mjøen skulle på lufta og fortelle om valget. Mitt budskap til redaktøren var at Mjøen på bakgrunn av det har skjedd blir permittert til valget er over. Han var åpenbart ikke enig med meg, men lovet å formidle mitt budskap.

På vei hjem hørte jeg intervjuet med Mjøen. Det var langt fra det redaktøren skisserte. Det var en ensidig og delvis ordrett gjengivelse av Mjøens artikkel og artikkelen med Tormod Suhr. Som et nytt argument for at folk trygt kunne stemme på Troms, lanserte Mjøen at det finnes en angreknapp. Dersom altaværingene ikke er fornøyd med de vilkårene man får i Troms, kan man enkelt trekke søknaden.

Da jeg engasjerte meg i stiftelsen av Aksjon Alta i Finnmark 1.12.22, var det fordi jeg trodde at jeg kunne være med å gjøre folkeavstemmingen så seriøs, opplyst og saklig som mulig. Når Mjøen og Altaposten har kun ett fokus, å vinne over de som ønsker å bli i Finnmark, da blir det umulig. Jeg håper mange altaværinger forstår hvorfor jeg med dette gir opp. De som mener at Alta bør bli i Finnmark, bør bruke stemmeretten og stemme for det. Men med det spillet og det kjøret som media i Alta har bedrevet i det siste, frykter jeg at «taktikerne» vinner.

De er åpenbart misfornøyde med at målinger har gitt en overvekt til Finnmark. Jeg har vært styreleder av Aksjon Alta i Finnmark i fem måneder. Jeg har aldri vært invitert til debatter som Altaposten har holdt. Alt vi har ment har vi måtte formidle gjennom egne kronikker/innlegg og pressekonferanser. Tilhengerne av Troms blir intervjuet og portrettert i søkk og kav. Når opplysningene om valgtidene i dag til overmål formidles av Altaposten som en del av intervjuet med Suhr – da føler jeg lite håp for framtida. Godt valg!

Kristian E. Johnsen

Styreleder i Aksjon Alta i Finnmark