FrP kan ikke være med på den linja politisk ledelse og andre politiske partier legger opp til for tiden. De andre partiene ville ikke en gang ta opp saken i Helse og sosial der Frp ba om en utredning for å ta i bruk 16 ledige boliger for eldre ved Stiftelsen Betaina.

Den samme saken hadde Pensjonistforeninga og Eldrerådet send Helse og Sosial med ønske om en utredning. Det beviser bare at de eldre er en salderingspost for de andre partiene når dem ikke en gang vil vurdere en utredning om de 16 plassene ved Stiftelsen Betaina.

Hadde kommunen selv hatt ledig kapasitet for eldre hadde vi forstått avslaget om behandling og utredning, men dessverre er behovet for eldreplasser enormt i kommunen. Nå kommer det to saker til behandling om flyktninger i kommunestyret tirsdag 20. februar.

Den første saken er om å ta imot nye flyktninger til kommunen, ja da overbyr de andre partiene hverandre. Når Frp er skeptiske, himler de andre partiene med øynene over at Frp kan være så hjerteløse. Frp vil behandle alle våre innbyggere likt, det gjelder både eldre og innvandrere.

Det meldes om store problem fra alle instanser i kommunen, både ifølge ansatte og ledelsen.

Kapasiteten på legetjenesten, mangel på helsepersonell, mangel på barnehage ansatte, skoler har ikke tilbud til innvandrere og ikke minst er kapasiteten på boligmarkedet sprengt.

IMDI har bedt kommunen å ta imot 261 nye flyktninger. Administrasjon og de andre politikerne innstiller på 150 til kommunestyret.

Den andre saken. Hva gjør administrasjon og politikerne for å skaffe husrom til disse flyktningene? Da lager vi bare en konkurranse for utleiere, hvem kan bygge innvandrerboliger fortest.

Da skal kommunen klare å behandle en byggesøknad på 1 uke, mens kommunen bruker både måneder og år på en vanlig byggesøknad. Hvor er logikken, hva må våre innbyggere tro. Hvorfor er alt så enkelt, bare det gjelder innvandring?

Hadde administrasjon og resten av politikerne sagt at disse boligene skal bygges for alle grupper mennesker i kommunen, ikke bare for innvandrere, skulle Alta Frp vært med og sagt JA.

Men på nytt settes våre eldre og innbyggerne til side for å forfordele boliger til innvandrere, er dette lovlig? Hvem blir diskriminert, spør nå vi? Derfor kan ikke FrP være med på å si ja til dette.

Som politikere er det vel vår plikt først å påse at våre innbyggere har og får de boliger og tjenester folket har krav på. Når vi nå ser de kjempeproblemer kommunen har på alle arenaer i kommunen, er det vår plikt som politikere å stoppe opp og tenke. Er dette forsvarlig ovenfor våre egne innbyggere.

Ja, vi skal avhjelpe krisen så godt vi kan i verden. Det har vi gjort over mange år her i kommunen, men nå må vi stoppe opp og ikke glemme våre egne innbyggere. Kommunen kan ikke redde verden alene.

Når våre egne innbyggere ikke får fastlege, skolebarn ikke har helsesøster på skolene, barnehagene ikke har personell og boligmarkedet er sprengt for dem som ikke kan betale skyhøye leiepriser.

Da kan ikke vi sitte stille å se på at vi er med på å øke matkøene, mange familier har ikke råd til å skaffe husrom for sine familier på grunn av skyhøye leiepriser i vår egen kommune.

Ja, da må politikerne stoppe opp. Det er grunnen til at Frp sier nei, denne gang.

Svein Berg (Frp)

Kommunepolitiker