Jo, stortingspolitikerne har vedtatt utbygging av nye olje/gassfelt i nord (Wisting) utenfor Finnmark. Disse skal elektrifiseres. Slik «grønnvasking» forutsetter enorm forbruk av elektrisk kraft – som skal tas fra reservene i region Nord! I så tilfelle fortrenges en etterlengtet omstilling til ny industri her. Det er en rekke spennende prosjekter som står i startgropa, men energitilgangen avgjør realisering. El ressursene skal nå bli brukt som alibi for «bærekraftig CO2-rensing» av oljeselskapene – som også har fått nedsatt skatt for å bygge ut marginale felt , men uten ilandføring!

Også i Alta har det bl.a. vært industriinteresser som vil satse, men de vil med all sannsynlighet tape kampen om overskuddskrafta, mot mektige aktører som Equinor m.fl. - støttet av LO og NHOs lobbyer og med et flertall av Stortingets folkevalgte i ryggen.

Det ønskede tiltak gagner verken atmosfæren globalt eller Norges renommé som troverdig miljønasjon – kun vårt nasjonale CO2- regnskap. Å elektrifisere oljeinstallasjonene i nord, er direkte ødeleggende for miljøet, økonomisk belastende for samfunnet, såvel som for oss vanlige skattebetalere og strømkunder. Utfasing av El-overskuddet vil med stor sannsynligvis gi oss ustabile, høye strømpriser og dermed fungere som en destabiliserende effekt for de som bor nord i landet – negativ bolyst!

Stopp planene om den hodeløse og destruktive elektrifiseringen av olje/gass - installasjonene på sokkelen! Bruk tilgjengelig El-kraft til det grønne skiftet og til ei bærekraftig fremtid!

Otto Erik Aas