Gjennom Altaposten stilte jeg 24.2.22 fire åpne spørsmål til ordfører Monica Nielsen. Det gikk bare tre timer før BSB fra Venstre publiserte sitt svar.

Jeg forstår at BSB er svært frustrert over at Venstre er blitt nærmest utradert i Finnmark på grunn av at partiet åpenbart har fått et stort ansvar for at Finnmark ble sammenslått med Troms mot folkeviljen.

Partiet hadde 4,2 % av stemmene i Finnmark i ved stortingsvalget i 2017 og fikk 1,4 % av stemmene i Finnmark ved stortingsvalget i 2021. Jeg har ingen problemer med at han i det siste året har vært aktiv i aviser og på nett i forsøk på å få finnmarkinger til å forstå at sammenslåingen ville bli det beste for folk i Troms og Finnmark.

Men når han i de siste månedene har begynt å blande seg inn i diskusjonen og prosessen i Alta om Alta kommune skal bli i Troms eller Finnmark etter reverseringen, da har jeg lyst til å stille også han fire direkte spørsmål:

1. Jeg forstår at du fortsatt er hjemmehørende og er lokalpolitiker i Tana. Synes du at det er riktig av deg å involvere deg i den diskusjonen som vi i Alta forsøker å få så ryddig og konstruktiv som mulig om Alta kommunes framtidige fylkestilknytning?

2. Du beskylder meg, i dine kommentarer til mine spørsmål til ordføreren, for at jeg i innlegget klamrer meg til 4 år gamle tall (folkeavstemmingen i mai 2018). Mener du at det er riktig av en ordfører å uttale seg om hva befolkningen i Alta og Finnmark mener om en sak ut fra en fersk meningsmåling hvor antakelig kun 200-300 altaværinger ble spurt og hvor feilmarginen oppgis å være +/- 5,7 % ved en ideelt utført måling? Og at hun da ser bort fra både folkeavstemningen i 2018, fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021, samt tidligere målinger med langt større utvalg.

3. Hvor lenge vil du fortsette å kjempe dag og natt for storfylket Troms og Finnmark? Dette i lys av at 87 % av finnmarkingene stemte nei til dette i 2018, at 73 % av finnmarkingene stemte på de partiene som gikk inn for reversering i 2019 og at 63,25 % i Finnmark og 63,25 % i Troms ved stortingsvalget i 2021 stemte på partiene som lovet reversering hvis fylkene ønsket det. Og også etter fylkestinget i Troms og Finnmark i dag, 25.2.22, har vedtatt med 39 mot 18 stemmer for at Troms og Finnmark splittes m.v.f. 1.1.2024. Jeg forutsetter at det også for deg som venstremann er udemokratisk å motarbeide folkets vilje.

4. Kan du love meg at du fra nå av vil avstå fra å involvere deg i debatten om Alta kommune skal tilhøre Troms eller Finnmark etter at splittingen av storfylket er gjennomført? Det er vel egentlig en sak kun for oss altaværinger.

Alta, 25.2.22

Kristian E. Johnsen