Altaposten fortsetter som politisk aktør, nå også på kommentarplass i avisens utgave 16. juli. Det er overraskende hvilket nivå avisen legger seg på.

Jeg har aldri gitt uttrykk for at jeg ikke liker Altapostens serie om Nasjonal transportplan (NTP), så hvorfor skriver da avisen det? Tvert om - jeg vil at norske aviser skal skrive mer om samferdsel. Det eneste jeg har reagert på er at Altaposten har tillagt Arbeiderpartiet meninger vi ikke har, og avisen har satt på trykk en rekke feilaktige påstander om vår politikk. Dette har jeg tatt opp i to tidligere innlegg i avisen.

Grunnen til dette tredje og siste innlegget er politisk redaktørs utrolige påstand om at jeg er kraftig indignert over at Altaposten har tatt kontakt med de som bor tett på E45 ved Eiby. Hvordan går det an å skrive noe så usaklig og virkelighetsfjernt? Det er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. Arbeiderpartiet og jeg har full forståelse for situasjonen for innbyggerne langs E45 ved Eiby, og derfor her jeg også vært der på besøk. Hvorfor skriver da Altaposten slikt?

Politisk redaktør skriver om å stemme for merknader. Det er ikke noe som heter å stemme for merknader. Merknader gir uttrykk for partienes synspunkter i en innstilling fra en stortingskomité, mens forslag stemmes over i Stortinget i plenum. Forslag som får flertall i Stortinget må følges opp av regjeringen, mens komitemerknader som et flertall står bak er en mildere form for politiske signaler til regjeringen. Hvilke midler som skal legges inn i statsbudsjettet for neste år, som legges fram i oktober, styres selvsagt ikke gjennom merknader i en komiteinnstilling som omhandler Nasjonal transportplan. Politisk redaktør kan når som helst få skolering i hvordan det politiske arbeidet i Stortinget foregår, for der mangler det åpenbart kunnskap.

I mine 20 år på Stortinget har jeg stort sett bare positive erfaringer med norske lokalaviser. Av og til skjer feil, både hos politikere og i avisredaksjoner, og da rettes det heldigvis opp. Aldri har jeg opplevd en lokalavis som opptrer som politisk aktør i den grad Altaposten gjør, og som dessuten tillegger partier meninger og holdninger de ikke har. Og det er det, og bare det, jeg og Arbeiderpartiet har reagert på.

Det er å ønske at Altaposten fortsette å skrive om samferdsel, og det burde flere lokalaviser gjøre mer av. Men da bør en også unngå påstander om partiers politikk som ikke har rot i virkeligheten.

Fortsatt god sommer ønskes til Altapostens redaksjon og lesere!

Sverre Myrli

Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet