Sakte, men sikkert har Alta bygget seg opp etter nedbrenningen i 1944. Et sammensatt bredt næringsgrunnlag, dyktige håndverkere, produserende bønder, naturgitte ressurser og et innbydende klima, samt at daværende minister Kjell Bondevik utnevnte Alta, med andre, til et vekstsenter. Vi fikk utvidet vårt akademiske miljø.

Siden har det gått én vei med Alta –  OPP.

I 1980 arrangerte Alta HHI, (Alta Handels-, Handverk- og Industriforening), «Altamessen» på Alta ungdomsskole, i samarbeid med Bodø, Harstad og Tromsø handelsstand, som hadde sin «Nord-Norge- messen». «Altamessen» fikk vi bra til.

  Men vi ønsket å arrangere «Nord-norge messen», på lik linje med Bodø, Harstad og Tromsø. Det var det ikke plass til, sa byene. De hadde sin 3-årige turnus mellom Bodø, Harstad og Tromsø.

Nord-Norge-messen

Vi fikk til et møte i Bodø, argumenterte med at Finnmark tilhørte Nord-Norge, og fikk til en god løsning, takket være Bodø. De flyttet sin «Nord-Norge-messe» på Aspmyra fra høsten til forsommeren.  Alta fikk høsten.

Dermed kunne også Finnmark arrangere sin «Nord-Norge messe» hvert tredje år, på lik linje med Nordland og Troms. Dermed startet et mangeårig samarbeide mellom de fire nordnorske byene.

Altas Nord-Norge messe ble en knallsuksess. Vi førte Europa til Alta og Finnmark, Alta og Finnmark fikk presentere seg for det øvrige Nord-Norge og Norge. Alle fire landets oljeselskap hadde stands på messen.

Alta og Finnmark ble oppdaget i Norge. Vi fremsto som næringsorientert. I 1986 hadde messen i Alta 52.000 besøkende. Fylkesmannen i Finnmark, Anders Aune, åpnet offisielt messen i 1980. Han skrøt uhemmet i sin åpningstale i kinosalen på Alta ungdomsskole av hva Alta hadde fått til.

Det er den siste positive omtalen jeg har hørt fra Vadsø-miljøet om Alta. (Les, det politiske Vadsø-miljøet)

Siden har Alta nytt godt av kontakten med Tromsø og vice versa. Alta har markert seg positivt overfor hele landsdelen, ja hele landet.  Både Nordland og Troms vet at Alta kan samarbeide til felles nytte og økonomi.

Alta bidrar. Vi kan samarbeid.

Troms og Finnmark har felles kyst mot Barentshavet og Svalbard. Universitetet i Nord Norge har med sine campuser direkte adgang til vår nordkalott. Troms og Finnmark hører sammen.

Vi må ikke gå glipp av dette positive internasjonale kalottsamarbeidet. Alternativet for Alta er å forholde seg til ei historisk luftskipsmast tilegnet Alberto Nobile på Vadsøya, og 140 offentlige ansatte byråkrater i Vadsø, over 40 mil unna Alta.

De ansatte i Vadsø gjør en god og samvittighetsfull jobb, men Alta ser lite til dette arbeidet. Men Varangerfestivalen tar jeg gjerne med meg.

For to år siden sa Altas rådmann at det var åtte år siden han hadde besøkt fylkeshovedstaden Vadsø. Det er til Tromsø og Oslo vi gjør våre nyttereiser.

Behold fylket Troms/Finnmark. Oppretthold sammenslåingen. Det betyr gjensidig positivt samarbeid.

Steinar Hardersen, Alta