Det er særdeles bekymringsfullt at Kløfta-prosjektet nok en gang ble nedprioritert og satt på pause, men det er definitivt et lyspunkt at en ny anbudskonkurranse for Riksvei 94 er i startgropa. Vi må holde hjulene i gang.

Statens vegvesen lyste nemlig ut anbudet denne uka og skal i første omgang utbedre dagens vei inn mot Hammerfest, det vil si 5,2 kilometer mellom Grøtnes og Saragammen.

Vi håper lokale maskinentreprenører står sterkt i kampen om oppdrag – og vi mener mindre parseller er en god måte å sikre lokale en slik mulighet.

Denne veien må for alt i verden ikke settes i et motsetningsforhold til Kløfta, selv om alle prosjektene i praksis kjemper en felles kamp om plassering i Nasjonal transportplan.

Veien mellom Skaidi og Hammerfest er nemlig en eksremt viktig korridor for transport av alt fra fisk til LNG, men er også en innfartsåre til sykehuset som reiser seg i Rossmolla.

Fra Arisberget og inn mot byen har det vært så som så med  kvaliteten, og det finnes nok dem som har vært sengeliggende syk i ambulanse på tur gjennom vaskebrettet gjennom Kvalsund.

Derfor er vi glad for at prosjektet igangsettes, som ett av de mest prioriterte under milliarden. At man tar fatt på Mollstrand-Grøtnes og Akkarfjorden-Saragammen betyr at man har forlatt startblokka, så gjelder det å holde progresjonen oppe.

Kløfta-prosjektet er over milliarden, spesielt hvis vi tar med oss Eibyveien, som også bør prioriteres opp. Kløfta og Eiby bør ses i sammenheng, i den forstand at masser kan brukes til å komme videre nede i dalen.

Vi håper politikerne på alle sider av det politiske spekteret nå bruker energien på felles press for å komme i gang med E45.

Etter vår mening er det fullstendig feilslått å kjøle ned norsk økonomi med å droppe viktige tiltak for å bedre infrastrukturen. Vi må for alt i verden ikke legge samfunnet på lavbluss for lenge, selv om det akkurat nå er krig, energikrise og inflasjon.

Det forventes blant annet økt ledighet. Det vil være en tabbe å sende fra deg kompetansen man har brukt år for å lokke ut i distriktene, enten det er olje og gass eller bygg- og anlegg.

Erfaringene viser også at det får betydning for kompetansen i offentlig sektor, der mangelen på kvalifisert arbeidskraft er minst like utfordrende.

I mente må vi ha at Finnmark behøver all tenkelig incentiver for å motvirke fraflytting. Hvis vi mener noe med å satse i nordområdene, er det ekstremt viktig at vi ikke skyller ut barnet med badevannet.