Den nye Ap/Senterparti-regjeringen har gjort det klart den ønsker å avvikle fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023. Det er ikke uventet, med tanke på hva som sagt og lovet før valget.

Begrunnelsen fra helseminister Ingvild Kjerkol er at private institusjoner, som har bunnlinja i driftsregnskap som hovedmotivasjon, drar kompetanse og ressurser fra det offentlige helsevesen. Grepet er både ideologisk og politisk – og en påminnelse om at vi er i ferd med å få en stadig klarere todeling av helsetilbudene i Norge.

Vi har et Helse-Norge for de som har råd til å kjøpe private helsetjenester, og eller arbeidsgivere som kjøper helseforsikringer for sine ansatte, men også et Helse-Norge for det de som ikke kan benytte de private tilbudene.

Det finnes knapt rene private kommersielle tilbud i Finnmark. Det vi derimot har er private spesialisttilbud med såkalte avtalehjemler med helseforetaket. I praksis er spesialisten og hans bedrift privat, men det er gjort en avtale med helseforetaket om hvilke undersøkelser/behandling som kan utføres. Regningen dekkes av det offentlige, og pasienten betaler kun samme egenandel som om tilbudet var gitt av det offentlige.

I Alta har vi Finnmark Øyeklinikk, etablert av Svein Erik Thomassen, en øyelege med svært anerkjent og bred kompetanse. Med seg til Finnmark har han tatt med seg erfaringen gjennom drift av sin private øyeklinikk i Danmark. Thomassen har rekruttert en annen øyelege til klinikken, en av landets mest erfarne a-VGF øyeleger, øyelege dr.med. Margrethe Rønbeck.

Til tross for den samlede kompetansen, som ikke betviles av noen, omfattes ikke avtalen av den spesialiserte behandlingen av våt AMD, en forkalking i øyet.  Behandlingen er enkel, men helt avgjørende i form en injisering opptil én gang i måneden. I stedet for at denne behandlingen kan gis av Finnmark Øyeklinikk tvinges pasientene til å reise til offentlige sykehus. Bare i Alta er det rundt 100 pasienter med våt AMD.

Etter år med krav om at det må gis behandling for Våt AMD ved Klinikk Alta, jobbes det nå med å opprette tilbudet med ambulerende øyelege. Etterspørselen etter behandling for våt AMD er så stort, at et tilbud med ambulerende øyelege ved Klinikk Alta ikke vil kunne ta unna behovet. I dag har Finnmark Øyeklinikk pasienter fra hele Finnmark.

Det er direkte galimatias at våt AMD ikke er tatt inn i avtalen Finnmark Øyeklinikk har med helseforetaket. En ting er at svært mange eldre ville vært spart for unødvendige reiser, men den store vinneren ville vært helseforetaket som hadde spart millioner i reisekostnader.

Finnmark Øyeklinikk har investert i toppmoderne utstyr, sannsynligvis langt bedre enn det finnes i offentlig helsevesen i Finnmark, og på høyde med UNN. Øyelege Rønbeck har satt over 500 slike injeksjoner og er regnet som en kapasitet. Alle vil være tjent med at pasientene kan få behandling for Våt AMD hos Finnmark Øyeklinikk.

Høyre-regjeringen innførte fritt behandlingsvalg i 2015. Ordningen Fritt behandlingsvalg gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. Vi tror det er fornuftig å stramme dette inn med tanke på å beholde ressurser i det offentlige, slik at vi står igjen med fritt sykehusvalg.

Et minimum må imidlertid være at fornuftige «avtalespesialister» får bruke sin kompetanse til det beste for pasientene og økonomien i helseforetakene.