– Skolene må være mer en distriktspolitiske tiltak

foto