Dette påfunn har, ikke uventet, møtt sterk motstand. Vi snakker om det storslåtte partiet på innfartsveien E6 til Alta fra sør. Der kan vi fra bilvinduet – eller hvis vi tar en rast og kanskje en tur opp i bakken – se innover og utover den idylliske Kåfjorden.

Kanonen kom og ble losset i en haug  på Langstrømsnes. Det er ikke alle som liker det syn man blir møtt med ved rasteplassen.

Altaposten har i en rekke reportasjer fortalt om saken, både 10. august 2005, 10. september 2009 og 15. november 2010.

Her har det blitt argumentert for hvorfor en av kanonene som tyskerne hadde på Storekorsnes under krigen, fortjener så å si hedersplassen på Langstrømsnes. Men fakta er at ingen av argumentene tåler en konfrontasjon med historien, og dette vil jeg komme tilbake til. Etter min mening burde Blomkvist ventet med å frakte kanonen til Alta til han hadde skaffet en plass hvor den kan stå uten å vekke anstøt, for Langstrømsnes er avgjort ikke  rett adresse for kanonen. Den var del av tyskernes kystforsvarsbatteri på Storekorsnes. Verken den eller noen andre kanoner var plassert på Langstrømsnes under krigen!

En samling av forskjellige argumenter fra avisreportasjer.

1. utsagn: Kanonen spredte frykt i Altafjorden under krigen.

Kommentar: En udokumentert påstand, uten rot i virkeligheten.

2. utsagn: Altas råeste forsvarsverk

Kommentar: Uforståelig og selvmotsigende utsagn: Etter at Norge måtte kapitulere 10. juni 1940, hadde vi ikke bruk for noe forsvar. Vi var et okkupert folk!

3. utsagn: Kanonen var en viktig del av Altas krigshistorie.

Kommentar: Hvilken krigshistorisk betydning for Alta hadde denne kanonen på Storekorsnes?

4. utsagn: Tyskerne var under 2. verdenskrig flinke til å gjenbruke sitt militære utstyr.  Den 60 tonn tunge tvillingkanonen som ble satt opp på Storekorsnes i 1944, var tidligere brukt på hangarskipet Graf Zeppelin. Tyskerne demonterte kanonene og tok dem med seg da de måtte rømme. Så kom freden, og de kom på norske hender. Kanonen ble først satt opp på Karlsøy i Troms.

Kommentar: Her er han på ville veier. Soldater i krig passer alltid på sitt våpen. Om de rykker fram, eller trekker seg tilbake, har de våpenet med, selvfølgelig. Dette gjelder også kanonen, som tyskerne tok med fra Storekorsnes til Karlsøy, der de etablerte ny nordfront. Hvis dette regnes som gjenbruk, da må både snekkeren og rørleggeren være gjenbrukere av verktøyet som de har med fra sted til sted! NB! Det var ikke ’norske hender’ som satte kanonen opp på Karlsøy, det gjorde tyskerne, da de forlot Finnmark høsten 1944.

5. utsagn: Kanonen på Langstrømsnes vil trekke turister fra USA!

Kommentar: Dette må vel bare ha vært sagt på spøk?

6. utsagn: Kanonen skulle tross alt forsvare Tirpitz.

Kommentar: Også dette er grepet ut av lufta. Fremdeles på villspor! Dette vil jeg nå forklare i avsnittet etter disse linjer.

Hangarskipet Graf Zeppelin

Ble kjølstrekket 1936, men ble aldri klar til bruk under Hitlers krig mot de allierte. Byggearbeidet ble stadig stoppet, mens Hitler og hans generaler var uenige om de skulle satse på overflateskip eller ubåter. Historien om 2. verdenskrig sier:  Etter invasjonen av Norge fikk tyskerne behov for hundrevis av luftvernbatterier for å forsvare den lange kysten. Tyskerne levde hele tiden under konstant frykt for at Norge skulle bli invadert av England. I april 1940 ville admiral  Raeder stanse arbeidet på hangarskipet, med begrunnelsen at det gjensto så mye arbeid at det så håpløst ut. Hitler lot da Raeder demontere Graf Zeppelins 15 cm kanoner og sende dem til Norge. Flere hundre kystbatterier ble bygget, fra grensen mot Russland i nord til grensen mot Sverige i sørøst.

Merk: Ikke noen steder blir det fremhevet at en av kanonene på Storekorsnes hadde som oppgave å forsvare Tirpitz. Den vil lete forgjeves, den som leter etter st sted der det sies at en enkel  kanon har som spesiell oppgave å forsvare ett enkelt skip.

Tirpitz

Da Hitler(i 1940) ga signal om å sende kanonene til Norge, deriblant den omtalte på Storekorsnes) varTirpitz enda ikke kommet i tjeneste. Hun lå i Wilhelmshafen mens hun ble ustyrt for sin tjeneste. Så fulgte marineøvelser i Østersjøen ut året 1941. 14. januar forlot hun Wilhelmshafen, sammen med fire jagere. To dager senere kom de til Trondheim og ankret opp i Fættenfjord. I tiden som fulgte lå hun vekselvis i Fættenfjord, og Bogen. I mars 1942 forsøkte hun å angripe konvoi PQ 12 vest for Lofoten. Det ble mislykket, da de ikke fant konvoien.

2. juli kom Tirpitz inn i Altafjorden, sammen med krysseren  Hipper og panserskipet Scheer. Neste formiddag lettet de anker og gikk ut for å angripe Konvoi PQ 17. Heller ikke denne gang fikk de kontakt med konvoien. I stedet ble de angrepet av russiske ubåter. Tirpitz tok tilhold i Bogen , og kom ikke før i mars 1943 til Kåfjord, der hun fikk fast oppholdssted innenfor torpedonett.

Nå sies det at det også er planer om å flytte Tirpitzmuseet til Langstrømsnes. Som nevnt innledningsvis synes jeg at Langstrømsnes er et praktfullt sted, og for min del kan det gjerne forbli sånn. Men det er opp til regulerende myndigheter å avgjøre. Sammen finner de sikkert en annen egnet tomt. For mitt vedkommende håper jeg bare at jeg når fram med mine argumenter som gir denne konklusjon: En kanon på Langstrømsnes strider mot vår krigshistorie og all fornuft.

Fakta om kanonen

En 4x15 cm SKC/28 kanon, tvillingmontert (2x2 løp). Rekkevidde 23 km. Opprinnelig en skipskanon. Samme type ble benyttet på Tirpitz, Scharnhorst, Lützow, Scheer og andre krigsskip.

Kilder

Finnmark under hakekorset (Thorbein Gamst) Historien om Hitler’s hangarskip ( Stephen Bruke). Oversikt over tyskernes kystforsvar av Norge under 2. verdenskrig.

Frithjof Heitmann