Frivillige på Alta matstasjon fortjener mer enn et solid klapp på skuldra for innsatsen i 2021 og gjennom pandemien.

Lokalsamfunnet skal prise seg lykkelig for at de har medmennesker som bryr seg og stiller opp for barnefamilier eller andre som trenger en håndsrekning i disse tider.

Oppsummeringen av 2021 viste at behovet er mye større enn man kanskje skulle tro. Det handler ikke bare om å tilby en verdig jul eller julegave, men kontinuerlig innsats. Hele året.

Det er prisverdig at bedrifter og matbutikker hjelper direkte eller indirekte, for eksempel ved donasjoner eller ved å fordele fullt brukbare matvarer til de som sliter med å få endene til å møtes.

Vi har en mistanke om at Alta matstasjon og andre organisasjoner vil trenge enda mer ressurser og varme hender i tiden som kommer.

For mange av dem som sliter i hverdagen er det ingen bagatell at priser og renter øker dramatisk over natta. Hvis situasjonen vedvarer, er det gjerne små marginer som gjør at det går fra vondt til verre.

Pandemi, krig i Europa og energikrise har framprovosert global mangel på stabilitet. Når børsene skjelver og prisene på råvarer gjør et byks, viser erfaringene at de som allerede sliter får unngjelde.

En langvarig krig i verdens mellager kan gi hungersnød på andre kontinenter. Ringvirkninger skyller over grensene og har ingen molo som kan stanse effekten av økte kostnader.

Det er mange tegn i tiden som bør alarmere beslutningstakere. SSB opplyser at matvareprisene i Norge har økt med 2,6 prosent de siste 12 månedene, men det kan være et forvarsel.

Tilsvarende økning i Danmark er nemlig på 10 prosent, mens Sveriges tall per nå er på 8,8 prosent. Dette er nivåer som går direkte på hverdagen til folk flest, og spesielt de som sliter. Det er bekymring i verdikjeder for mat og drikke, det har en tendens til å forsterke problemet.

Bensinpriser på nærmere 30 kroner per liter kan ramme en rekke bedrifter og arbeidstakere. Det er mulig det er godt nytt for miljøet, men omstillingen er enklere sagt enn gjort.  I Finnmark er mange avhengige av bilen for å komme fra A til B.

Sørpå har strømprisene gått tidvis amok og gjort det særdeles vanskelig for helt vanlige familier. Det er en sår og vond tid for mange. Blå kors opplyste i går at mange ønsker feriehjelp og må si nei til hundrevis av familier.

Det er også mye som tyder på at dette ikke vil bli et smalt problem, heller ikke i Norge. Bebudete rentehopp kan gjøre at et helt ordinært huslån spiser opp buffere. I den grad man har hatt forutsetninger for å ha det.

Forebygging kan være så mangt, både hos folk selv og hos beslutningstakere, næringsliv og bankvesen. Det kan være klokt å ruste seg for en litt kjipere tid, selv i verdens beste land.

Selv om regjeringen var tilbakeholden i revidert budsjett, kan det være behov omdisponeringer og en tiltaksrekke når budsjettet for 2023 skal tømres ut.

Dette kan bli en litt annerledes pandemi, der politikerne først og fremst måles på evnen til å hjelpe de som sitter nederst ved bordet.