Representanten Tommy Berg er på linje med Kaski og står bak den linjen og argumentasjon 100 prosent.

Noe jeg også meddelte NRK da jeg ble ringt opp før avstemning i Landsstyret angående våpenleveranser til Ukraina.

Samtidig ønsker jeg velkommen debatten om NATO internt i partiet. Og ja, jeg er ikke mot NATO, nettopp på grunn av at det alternative nordiske forsvarssamarbeid mitt parti SV har argumentert for er dødt og umulig å få gjennomført. Når man nå ser Finland og Sverge på tur inn i NATO.

Når det kommer til museumsvoktere. Ja, de hører hjemme på et museum…

Tommy Berg

Fylkestingsrepresentant, SV