Omtrent det eneste argumentet som brukes for de som ønsker at Alta skal søke seg til Troms, er at dem ikke vil bli styrt fra Vadsø. De som ønsker dette er i hovedsak politisk engasjert i dag, eller har vært politisk engasjert.

Jeg tror heller ikke at regjering eller storting vil straffe Alta sine innbyggere om de velger Troms, hverken økonomisk, innen næringsinteresser, eller jakt og fiskerettigheter. Men allikevel vil jeg tilhøre Finnmark.

Alta vil geografisk ligge der vi ligger, uavhengig av fylkestilhørighet, og med de utfordringer og fordeler det medfører. Den fakta kan ingen ta bort, heller ikke i geopolitisk sammenheng.

Hvilke politikere det nye Finnmark får i fylkestinget nå eller i fremtiden vet ingen, og det er tross alt dem som vil legge føringer og gjøre vedtak som blant annet berører videregående skoler og samferdsel.

For meg virker det som at noen tror at bare vi tilhører Troms i fremtiden så blir det bedre for Alta videregående skole, bedre veier, ja kan høres ut som at noen til og med tror at dem vil «unnslippe» Hammerfest sykehus.

Noen bruker også argumenter om at hvis bare Alta søker seg til Troms så kan det være at Stortinget stopper oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er lov å tro det, på lik linje som at jeg synes det er litt naivt.

Jeg klarer ikke å forstå at noen mener at det nye fylkestinget i Troms vil prioritere Alta foran eksisterende kommuner i Troms, eller hvorfor i all verden dem skulle være ekstra gavmild ovenfor Altas innbyggere.

Uavhengig av hvilken type regjering/storting som eksisterer, så peker ofte Alta kommune seg ut når det skal opprettes nye tjenester i Finnmark, både på grunn infrastruktur, størrelsen, næringsliv, utdanningsmuligheter osv. Av nyere eksempler er både lagmannsretten og A-krimsenter bestemt lagt til Finnmark og Alta. Om Alta i fremtiden tilhører Troms og regjering/storting vedtar å etablere nye tjenester i Finnmark, ja så er ikke Alta i Finnmark, og derfor uaktuell.

Alta kommune kommer nok til å fortsette sin vekst, uavhengig av fylkestilhørighet. Men jeg vil politisk jobbe for at vi sammen med våre nabokommuner kan bidra i fellesskap for å utvikle regionen her i vest, og Finnmark som helhet.

Det er et ordtak som heter at sammen er vi sterke, og det burde man oftere ta innover seg.

Identitet har mange nevnt og hvor Alta tilhører spiller ingen rolle, da vi uansett geografisk er på samme plass. Det er lov å mene, men personlig ønsker jeg fortsatt å kunne si til de som spør at jeg bor i Finnmark, og ikke at jeg bor i Troms.

Så satser jeg på at mange er enige med meg i at dem fortsatt vil si at dem bor i Finnmark, og stemmer for at Alta fortsatt skal være i Finnmark.

Ronny Berg

Alta FrP