Hvis Klinikk Alta blir dagkirurgisk senter og kan følge opp bruddskader uten reise til Hammerfest, vil det være viktige løft for store pasientgrupper i Alta-regionen.

I dagens avis kan vi fortelle at Klinikk Alta jobber for å finne en løsning for de mange som må over Sennalandet for å følge opp bruddskader. Med støttefunksjoner på plass, vil det være naturlig å ta denne oppfølgingen i Alta. Av og til kan det være direkte bagatellmessige forhold som gjør at pasienter må bruke dagen til reise.

Ikke nok med det: Medisinsk fagsjef Harald Sunde kunne i forbindelse med turbulensen om operasjonsstuer, opplyse at Finnmarkssykehuset har spilt inn Klinikk Alta som dagkirurgisk senter i Helse Nord.

Vi ser at det fortsatt er brikker som skal pusles på plass når det gjelder slike tilbud, men vi mener dette er svært gledelige tanker og planer som lanseres. Vi tror det ligger god og rasjonell tenkning bak slike løsninger og håper alle gode krefter er på tilbudssiden.

Selv om Alta-samfunnet savner fødeavdeling og akuttjenester, er det viktig å jobbe for at Klinikk Alta favner om nye grupper. Visjonene for klinikken var at 80 prosent av polikliniske konsultasjoner skal skje lokalt. Vi mener det i tillegg er stort potensial på eksempelvis kirurgi, der en topp moderne operasjonsstue vil være et pluss.

Pasientstrømmen over Sennalandet har nemlig vært en av de store kildene til frustrasjon i Alta – og ett av de store paradoksene for de 20.000-25.000 innbyggerne i regionen.

Det koster ikke bare penger som kunne vært brukt på behandling, men det dreier seg også om mange kronisk syke pasienter som burde vært spart for reiseaktivitet .

Vi er klar over at det ikke bare er innbyggerne i Alta og Kautokeino som har strevsomme reiser i langstrakte Finnmark, men det er viktig å ha med seg at det dreier seg om den største byen med flest innbyggere og dermed flest pasienter.

Det påpekes at Finnmarkssykehuset sliter økonomisk. Det bør imidlertid ikke være en barriere for å tenke nytt og rasjonelt, i den forstand at vi mener man vil spare store beløp på behandling der pasientene er. Det vil og være et pluss for Finnmarkssykehuset om man med ledig kapasitet kan se at pasienter reiser andre veien, til Alta og Finnmark for å gjennomføre planlagte operasjoner.